Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces 2022. gada 10. novembrī lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-10-27 16:29:02
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2022. gada 10. novembrīplkst. 13:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības revidenta atalgojuma izmaiņu apstiprināšana 2022. finanšu gadam.

Lēmuma projekts.

Apstiprināt zvērināta revidenta SIA Deloitte Audits Latvia (Reģistrācijas Nr.40003606960) atalgojumu 2022. gadam 67’000.00 EUR apmērā plus PVN, kā arī noteikt atalgojuma palielinājuma rezervi 3% apmērā no minētās atalgojuma summas, nosakot kopējo zvērināta revidenta atalgojumu 69’010 EUR plus PVN apmērā.

2. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšana Padomei apstiprināšana.

Lēmuma projekts.

Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.

Balsojums:
Lai paātrinātu sapulces gaitu un atvieglotu balsu skaitīšanas procesu, sabiedrības valde aicina akcionārus izmantot savas tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsošanas veidlapu (pievienota pielikumā), kura parakstāma ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtāma sabiedrībai uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2022. gada 9. novembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti, kā arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Pielikumi:

1. Balsojuma veidlapa.

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus sektoros.

Pielikumi
2022-10-26 Balsojuma veidlapa_Voting form LVL_ENG.docx (75.01 kB)