Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Rīgas kuģu būvētava” nerevidēts 2022.gada 6 mēnešu finanšu pārskats
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-09-16 08:48:20
Versijas komentārs Paziņojumā latviešu valodā otrajā rindkopā, norādot tīto peļņu 2022.gada 6 mēnešos, ir labots 2021.gada uz 2022.gada.Publicēts 2022.gada starpperiodu pārskats jaunā redakcijā, kur veikti šādi labojumi: Pārskata titullapā norādīts, ka sagatavotais pārskats ir 2022.gada starpperiodu pārskats par periodu 01.01.2022–30.06.2022.; Pārskata titullapā norādīts, ka sagatavotais pārskats nav revidēts; Pārskats papildināts ar vadības ziņojumu; Ziņojums par vadības atbildību papildināts ar trešo rindkopu šādā redakcijā “Sabiedrības vadība apliecina, ka sagatavojot starpperiodu pārskatus, tā ir ievērojusi tādus pašus posteņu atzīšanas un novērtēšanas principus, kādi tika izmantoti, sagatavojot gada pārskatu.
Teksts

Nerevidētu 2022.gada 6 mēnešu finanšu pārskatu skatīt pielikumā

2022.gada 6 mēnešos AS „Rīgas kuģu būvētava” kopējais neto apgrozījums bija 740 776 EUR (salīdzinoši 2021.gada 6 mēnešos kopējais neto apgrozījums bija 1 375 612 EUR).

AS „Rīgas kuģu būvētava” pārskata periodu pabeigusi ar bruto zaudējumiem 130 116 EUR apmērā (attiecīgi 2021.gada 6 mēnešos bija bruto peļņa 157 823 EUR apmērā), savukārt 2022.gada 6 mēnešos tīrā peļņa bija 1 986 219 EUR apmērā (attiecīgi 2021.gada 6 mēnešos tīrā peļņa bija 222 894 EUR apmērā).

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

 

Pielikumi
rkb 2022 6 menesu parskats lat updated.xhtml (2139.86 kB)