Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE STARPPERIODA PĀRSKATI PAR 2022.GADA 6 MĒNEŠIEM
Emitents Augstsprieguma tīkls, AS (64883LC3F12690GATG87)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-08-31 21:17:24
Versijas komentārs
Teksts

31.08.2022

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls'' turpina nodrošināt stabilu un drošu elektroenerģijas pārvadi lietotājiem Latvijas teritorijā, kas 2022.gada pirmajos 6 mēnešos sasniedz 3 138 GWh apjomu. Neraugoties uz būtisku elektroenerģijas cenu paaugstināšanos, kas gandrīz trīskārt pārsniedz elektroenerģijas pārvades tarifā prognozēto cenu līmeni, Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) 2022.gada 1. pusgads noslēdzies ar apgrozījumu 91,251 milj. EUR un zaudējumiem 467 tūkst. EUR apmērā.

2022. gada pirmajos 6 mēnešos turpinājās straujais elektroenerģijas cenas kāpums, kas aizsākās 2021. gada maijā. 2022. gada jūnijā vidējā elektroenerģijas cena Latvijas tirdzniecības apgabalā pieauga līdz 218.29 EUR par megavatstundu, kas ir par 33% vairāk nekā mēnesi iepriekš, bet attiecībā pret 2021. gada jūniju cena ir par 186% augstāka. Jūnijā Latvijā tika sasniegta vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cenas kopš elektroenerģijas tirgus atvēršanas - 218,29 EUR/MWh.

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus un saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 5. pantu elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, SPRK nosaka atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

AST neto apgrozījums pārskata periodā ir 91 251 tūkst. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 37 776 tūkst. EUR, kas veido 41% no kopējā apgrozījuma. Ieņēmumu pieaugums 2022. gada pirmajos sešos mēnešos par 79%, salīdzinot ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, galvenokārt saistīts ar ieņēmumiem par balansējošo elektroenerģiju. Minētie ieņēmumi sedz izmaksas, kas saistītas ar sistēmas balansēšanas nodrošināšanu.

Atbilstoši spēkā esošajai Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai, elektroenerģijas cenas svārstības un to radītā ekonomiskā ietekme tiek ņemta vērā nākamajā regulatīvajā periodā, tādējādi vidējā termiņā nodrošinot operatora finanšu stabilitāti. Lēmumu par izmaksu apjomu, kas tiek attiecināts uz nākamajiem periodiem, pieņem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome.

AST nemainīgi izpilda visas aizņēmumu līgumos paredzētās saistības pret aizdevējiem, kā arī partneriem kapitālieguldījumu realizēšanā. Uzņēmumam pēc atkārtotas izvērtēšanas ir saglabāts nemainīgi augsts kredītreitings A- ar stabilu perspektīvu.

Augstsprieguma tīkls koncerna rezultātus pozitīvi ietekmēja ieņēmumi no dabasgāzes uzglabāšanas. AST koncerna ieņēmumi 2022. gada pirmajā pusgadā sastāda 118,928 milj. EUR, zaudējumi – 1,607 milj. EUR. Koncerna peļņas samazinājums, salīdzinot ar 2021. gada atbilstošo periodu, saistīts gan ar kraso elektroenerģijas cenas pieaugumu, gan ar Latvijas lietotāju dabasgāzes patēriņa kritumu 32% apmērā.

 

Starpperiodu finanšu pārskati ir atrodami AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati.

Par AS "Augstsprieguma tīkls"

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.

Papildus informācija:

Elīna Grīvāne

Komunikācijas vadītāja

Tālr. +371 27060306

E-pasts: elina.grivane@ast.lv

Pielikumi
Gada_parsk_2022_6M_LVL_FINAL.pdf (2414.13 kB)