Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai SIA "Latvijas vēja parki
Emitents Latvenergo, AS (213800DJRB539Q1EMW75)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-07-26 14:26:35
Versijas komentārs
Teksts

22. jūlijā Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ir reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai SIA "Latvijas vēja parki". Kopuzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus ar kopējo jaudu vismaz 800 MW Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu.

SIA "Latvijas vēja parki" pamatkapitāls ir divi miljoni eiro. AS "Latvenergo" līdzdalība jaundibinātajā kopuzņēmumā ir 80% apmērā, savukārt AS "Latvijas valsts meži" - 20 % apmērā. Par SIA "Latvijas vēja parki" valdes priekšsēdētāju ir iecelta Ilvija Boreiko, AS "Latvenergo" Vēja un saules parku attīstības direktore, un valdes locekli - Zane Norenberga, AS "Latvijas valsts meži" konkurences tiesību vadošā eksperte.

Vēja parku izveide atbilst AS "Latvenergo" jaunās stratēģijas perioda mērķiem – līdz 2030. gadam dubultot elektroenerģijas ražošanas jaudu Latvenergo koncernā.

Papildu informācija:
Inese Vilciņa
Finansēšanas un investoru attiecību vadītāja
Tālrunis: +371 29 110 880
E-pasts: investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

 Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības – AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.

Pielikumi