Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix kārtējā akcionāru sapulcē 2022.gada 31.maijā pieņemtie lēmumi
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-06-01 10:14:57
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2022. gada 31. maijā, plkst. 13:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1.Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021. gada finanšu pārskatu.

Pielikumā ziņai pievienoti valdes un padomes ziņojumi par 2021.gada finanšu pārskatu.

2.Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2021. finanšu gadu.

3.Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021. gadu.

4.Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Ingrīdu Blūmu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Baibu Andu Rubesu.

5.Ievēlēt jaunus Sabiedrības Padomes locekļus Anders Lennart Bord, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Aleksi Orlovu, Baibu Andu Rubesu.

Neatkarīgie padomes locekļi ir Anders Lennart Borg, Aleksis Orlovs un Baiba Anda Rubesa.

Informācija par jaunievēlēto padomes locekļu profesionālo pieredzi pievienota pielikumā.

6.Apstiprināt padomes atalgojumu 2022. gadam un turpmāk, sekojošā apmērā:

(i)       Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim ar pieredzi elektronikas nozarē 2100 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī. Padomes locekļu atalgojums var tikt izmaksāts kā pašnodarbinātajai personai vai arī ar padomes locekli saistītam uzņēmumam.

(ii)      Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 3000 EUR apmērā, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.10.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai), kā arī administratīvo izmaksu (viesnīcas, ceļa un sakaru izdevumi) segšanai ārvalstīs dzīvojošiem (ārpus Latvijas) padomes locekļiem dalībai klātienes padomes sēdēs pēc nepieciešamības.

Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikas nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadaļā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).

Pielikumi:

1.Valdes ziņojums par 2021. gada finanšu pārskatu.
2.Padomes ziņojums par 2021. gada finanšu pārskatu.
3.Jaunievēlētās padomes profesionālās pieredzes apraksts.

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos.

 

Pielikumi
HMX Padomes zinojums akcionariem 2021_LV.pdf (194.96 kB)
HMX_management board report 2021_EN.pdf (1383.57 kB)
Padomes profesionala pieredze LV.pdf (109.39 kB)