Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Likvidējamās AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ nerevidēts finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-31 16:52:57
Versijas komentārs
Teksts

Turpinās Sabiedrības likvidācijas process,galvenā uzmanība tiek pievērsta nekustamā īpašuma realizācijai.Krievijas izraisītā kara darbība Ukrainā ir padziļinājusi ekonomisko nestabilitāti Eiropā,līdz ar to ir samazinājusies interese par ražošanas telpām.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins .

 

 

 

31.03.2022

 

31.03.2021

 

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

 

Neto apgrozījums

 

6511

 

329128

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

 

(38356)

 

(445934)

Bruto zaudējumi vai peļņa

 

(31845)

 

(116806)

Pārdošanas izmaksas

 

(3)

 

(10264)

Administrācijas izmaksas

 

(5789)

 

(13440)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

 

11074

 

25692

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

 

(8617)

 

(14323)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

 

(2647)

 

(2950)

Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

 

(37827)

 

(132091)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

 

-

 

-

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

 

(37827)

 

(132091)

 

Zaudējumi uz akciju

 

(0.04)

 

(0.14)

 

Pēteris Frīdenbergs

Likvidējamās AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’

likvidators

e-mail:peteris@ka1.lv

 

 

 

 

 

 

Pielikumi
kurzemesatslga1.xhtml (558.75 kB)
KA1_Finanšu parskats_31.03.2022.pdf (381.62 kB)