Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS DelfinGroup 2022. gada 10.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-26 17:11:01
Versijas komentārs
Teksts

1.     Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā, apstiprināšana.

Apstiprināt AS DelfinGroup valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022.gada 31.martā.

2.     Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.

1)     Izmaksāt no AS DelfinGroup 2022.gada pirmā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 702 453.71 EUR jeb 0.0155 EUR par vienu akciju.

2)     Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 27.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 28.jūnijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 29.jūnijs.

3.     Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)     Par AS DelfinGroup revidentu 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijai ievēlēt SIA KPMG Baltics (komercsabiedrības licences Nr.55).

2)     Noteikt kopējo atlīdzību revidentam par 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijas veikšanu EUR 170 900 (bez PVN) apmērā.

3)     Uzdot AS DelfinGroup valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu AS DelfinGroup 2022.gada, 2023.gada un 2024.gada pārskatu revīzijas veikšanai.

Pielikumā:

1.     Balsojuma veidlapa.

2.     AS DelfinGroup padomes sēdes protokola izraksts.

AS DelfinGroup valde

Pieraksties AS DelfinGroup jaunumiem šeit.

Par AS DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 270 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400’000. AS DelfinGroup kopš 2014.gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021. gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums 2021. gadā veica IPO, piesaistot gandrīz 6000 jaunu akcionāru. Uzņēmums veic regulāru ik ceturkšņa dividenžu izmaksu. 2021. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 43 miljonus eiro, EBITDA bija 10,2 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 5,2 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.

Papildu informācija:

Aldis Umblejs

AS DelfinGroup finanšu direktors

Tālr.: +371 26189988

E-pasts: IR@delfingroup.lv

Pielikumi
Balsojuma veidlapa.docx (27.11 kB)
Padomes sēdes protokols.pdf (297.89 kB)