Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par pirmajiem trim 2022. gada mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-26 16:11:25
Versijas komentārs
Teksts

2022. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 364,6 tūkst. eiro, kas ir par 15,3% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 87,6 tūkst. eiro – par 44,1 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Pašlaik Sabiedrības darbību ierobežojumi, kas stājušies spēkā saistībā ar karu Ukrainā, nav ietekmējuši, tāpat nav vērojams naudas plūsmas kritums. Sabiedrības vadība uzskata, ka ieviestie ierobežojumi būtiski neietekmēs Sabiedrības darbību.

 PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

31.03.2022.

EUR

31.03.2021.

EUR

Neto apgrozījums

364 568

316 085

a) no lauksaimnieciskās darbības

364 568

316 085

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

40 443

18 035

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

16 187

11 638

Materiālu izmaksas:

(185 044)

(152 987)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(160 809)

(129 392)

b) pārējās ārējās izmaksas

(24 235)

(23 595)

Personāla izmaksas:

(115 863)

(112 378)

a) atlīdzība par darbu

(90 256)

(87 842)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(20 987)

(19 775)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(4 620)

(4 761)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(12 308)

(13 790)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(12 308)

(13 763)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

-

(27)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(20 388)

(23 108)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

87 595

43 495

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(18)

(3)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

87 577

43 492

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

87 577

43 492

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,207

0,103

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2022_gada_3_menesu_finansu_informacija.pdf (448.18 kB)
Siguldas_CMAS_2022_gada_3_menesu_finansu_informacija.xhtml (4296.84 kB)