Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2022. gada pirmo ceturksni
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-25 16:01:20
Versijas komentārs
Teksts

AS “Latvijas Gāze”: Latvijas Gāze koncerna nerevidētie finanšu rezultāti par 2022. gada 3  mēnešiem

Latvijas Gāze koncerns 2022. gada pirmajā ceturksnī sasniedza vēsturiski labākos finanšu rezultātus, pateicoties disciplinētai tirdzniecības un risku mazināšanas pieejai 2021. gadā. AS “Latvijas Gāze” (turpmāk - “Sabiedrība”) 2022. gada 1. ceturkšņa rezultāti atspoguļo gan 2021. gada, gan 2022. gada 1. ceturkšņa saimnieciskās darbības rezultātus tā kā lielākā daļa no negatīvās atvasināto finanšu instrumentu pārvērtēšanas ir saistīta ar kopējo ziemas sezonu (2021. gada oktobris- 2022. gada marts) un tika atzīta 2021. gadā.

Koncerna neto apgrozījums pirmajā ceturksnī bija 320.75 miljoni EUR, EBITDA* sasniedza 81.1 miljonu EUR un neto peļņa bija 77.47 miljoni EUR.

  1. gada pirmajā ceturksnī Sabiedrība klientiem Latvijā un ārvalstīs pārdeva 4 014 GWh dabasgāzes. Salīdzinājumā ar attiecīgo 2021. gada periodu pārdošanas apjoms ir samazinājies par 4%. Pārdošanas apjomi mājsaimniecību klientu segmentam bija 567 GWh 2022. gada pirmajos trīs mēnešos. Segments ir regulēts, un tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Mājsaimniecību segments bija vienīgais segments, kas 2022. gada 1. ceturksnī radīja zaudējumus, jo tarifs ir zemāks par dabasgāzes izmaksām un tirdzniecības izdevumiem. Pamatojoties uz regulējumu, mājsaimniecības tarifs var tikt pārskatīts nākamajam tarifu periodam.

Ziemas sezonas beigās (31.03.2022), Sabiedrība (Latvijas Gāzes koncerna pārdošanas un tirdzniecības segments) pilnībā atmaksāja aizņēmumus.

Latvijas Gāze koncerna nerevidētie konsolidētie finanšu pārskati par 2022. gada sešiem mēnešiem, tiks publicēti 2022. gada 31. augustā.

 

Koncerns

Sabiedrība

 

3M 2022

Izpilde pret

3M 2021

3M 2022

Izpilde pret

3M 2021

Pārdošana, GWh

3 968

-4%

4 014

-4%

EBITDA, tūkst. EUR

81 101

+186%

74 507

+343%

Neto peļņa, tūkst. EUR

77 474

+214%

73 984

+351%

*Detalizētāka informācija par alternatīvajiem darbības rādītājiem ir pieejama finanšu pārskatu 10.lpp.

Papildus informācija:
Romāns Tjurins
Finanšu departamenta vadītājs
Tālrunis: + (371) 67 369 139
E-pasts: investor.relations@lg.lv

www.lg.lv

Pielikumi
IFRS_Latvijas Gāze 03.2022 LV.pdf (2327.36 kB)