Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
VALDES PAZIŅOJUMS
Emitents Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS (391200LSGSVWPZW6LL87)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-23 14:06:03
Versijas komentārs
Teksts

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” pabeidza 2021.gadu ar peļņu EUR 130 734 apmērā. 2022.gada I ceturkšņa rādītāji arī norāda uz pozitīvu prognozi.

2022.gada 2.martā A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atklāja sākotnējo informāciju par iespējamo negatīvo ietekmi, kādu uz emitentu var atstāt ekonomisko un politisko procesu ietekmē emitenta darbības tirgos notikušās izmaiņas, proti, sakarā ar neprognozējamu izejvielu un materiālu cenu pieaugumu un emitenta produkcijas konkurētspējas samazināšanos tās pašizmaksas pieauguma dēļ, ņemot vērā ražošanas izmaksu (pašizmaksas) pieaugumu, kā arī sakarā ar Eiropas Savienības īstenoto sankciju politiku, emitenta ekonomiskā aktivitāte tā tradicionālajos tirgos tiek samazināta līdz pat 50%. Pie tam ne emitenta partneri, ne arī emitenta ražotā produkcija nav iekļauti sankciju sarakstos.

2022.gada 28.aprīlī A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” informāciju par šo ietekmi papildus atklāja emitenta 2021.gada pārskata dokumentos.

Abos gadījumos A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” norādīja, ka reālos rezultātus un emitenta darbības prognozes varēs novērtēt pēc tam, kad būs pagājis kāds laiks kopš krīzes pazīmju pastiprināšanās, balstoties jau uz reāliem rādītājiem un procesiem.

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ir spiesta informēt savus noguldītājus (akcionārus), investorus un citus finanšu instrumentu tirgus dalībniekus par emitenta ekonomiskās situācijas pasliktināšanos sakarā ar emitenta produkcijas strauju pasūtījumu apjoma kritumu, ko izraisa iepriekš minēto iemeslu kopums.

Turklāt A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” atzīmē, ka šie procesi nav saistīti ar emitenta darbību, ar tā produkcijas kvalitātes pasliktināšanos vai klientu neapmierinātību, bet gan ir radušies ārēju iemeslu dēļ, kurus emitents īstermiņā nav spējīgs atrisināt ar saprātīgiem un tam pieejamiem līdzekļiem.

Ņemot vērā to, ka A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ekonomiskā situācija būtiski ierobežo emitenta maksātspēju, un emitents nevarēs apmierināt visu kreditoru prasījumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Komerclikuma 271.pantu un emitenta Padomes ziņojumu, Valde iekļauj sasaucamās kārtējās noguldītāju (akcionāru) sapulces darba kārtībā papildus jautājumu “Ekonomiskā situācija AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” un AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” turpmākās darbības perspektīvas”, ieplānotās sapulces datumu (2022.gada 27.jūnijs) atstājot nemainīgu.

Saistībā ar iepriekš minēto A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde informē ieinteresētās personas par “Paziņojuma par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu” jaunās redakcijas un “Akcionāra balsojuma uzdevuma” jaunās redakcijas publicēšanu, iekļaujot tajos kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā iepriekš minēto papildus jautājumu.

Pielikumi