Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Likvidējamās AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ auditēts finanšu pārskats par 2021.gadu.
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-25 15:43:07
Versijas komentārs Likvidējamās AS ''KURZEMES ATSLĒGA 1'' auditēts finanšu pārskats par 2021.gadu papildināts ar gada pārskatu xhtml formātā.
Teksts

Likvidējamās Sabiedrības 2021. gadā darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts, tika ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra, metāla kalumi, būvkonstrukcijas, tehnoloģiskais aprīkojums, sniegti cinkošanas pakalpojumi u.c.Neto apgrozījums 2021. gadā ir 758 228 EUR. Neto apgrozījums 2021. gadā salīdzinājumā ar 2020. gadu samazinājies par 743 047EUR, kas sastāda 49.5 % no 2020. gada apgrozījuma. Samazinājums saistīts ar to,ka produkcijas ražošana un nokomplektēšana tika beigta jūlijā. Sabiedrības 2021. gada darbības finanšu rezultāts bija zaudējumi 576 916 EUR.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2021. gadu

 

 

Pielikums

2021

 

2020

 

 

EUR

 

EUR

Neto apgrozījums

 

758 228

 

1 501 275

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

1

(1 330 079)

 

(1 768 755)

Bruto zaudējumi vai peļņa

 

(571 851)

 

(267 480)

Pārdošanas izmaksas

2

(19 416)

 

(54 004)

Administrācijas izmaksas

3

(45 930)

 

(80 142)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

4

219 334

 

13 785

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

5

(147 771)

 

(27 876)

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

6

 

 

(6 136)

 

 

(11 282)

 

 

Zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

 

(576 916)

 

(421 853)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu 

 

-

 

(35)

Pārskata gada zaudējumi

 

(576 916)

 

(421 888)

 

Pēteris Frīdenbergs

Likvidējamās AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’

likvidators

e-mail:peteris@ka1.lv

Pielikumi
KA1_gada_parskats_auditets_.pdf (4694.07 kB)
KA1_Korp_Parv_Paz_2021_.pdf (242.80 kB)
KA1_Atalgojuma_zinojums_.pdf (94.20 kB)
KA1_Neatk_Revidentu_zinojums_2021.pdf (1708.73 kB)
kurzemesatslga1.xhtml (42421.21 kB)