Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2022. gada 31. maijā lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-20 14:14:27
Versijas komentārs Labots kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības 5.punkts attiecībā uz jauna padomes sastāva ievēlēšanu, izņemot ārā vienu no padomes locekļu kandidātiem. Atbilstoši arī koriģēti ziņas pielikumi - balsojuma veidlapa un padomes profesionālās pieredzes apraksts.
Teksts

Labots kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības 5.punkts attiecībā uz jauna padomes sastāva ievēlēšanu, izņemot ārā vienu no padomes locekļu kandidātiem. Atbilstoši arī koriģēti ziņas pielikumi - balsojuma veidlapa un padomes profesionālās pieredzes apraksts.

Akciju sabiedrības „HansaMatrix”, reģ.nr. 40003454390, juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija (turpmāk tekstā – HansaMatrix), valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2022. gada 31. maijāplkst. 13:00 Ziedleju ielā 6, Mārupē, LV-2167, ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2021. gada finanšu pārskatu.

Lēmuma projekts: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021. finanšu gada darbības rezultātiem.

Abi ziņojumi pievienoti pielikumā šim paziņojumam. Valdes ziņojums angļu valodā.

2. 2021. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts: Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2021. finanšu gadu.

3. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšana.

Lēmuma projekts: Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021. gadu.

4.  Sabiedrības esošā Padomes sastāva atcelšana.

Lēmuma projekts: Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Ingrīdu Blūmu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Baibu Andu Rubesu.

5.  Jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

Lēmuma projekts: Ievēlēt jaunus Sabiedrības Padomes locekļus Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Aleksi Orlovu, Baibu Andu Rubesu.

Neatkarīgie padomes locekļi ir Anders Lennart Borg, Aleksis Orlovs un Baiba Anda Rubesa.

Informācija par padomes locekļu kandidātu profesionālo pieredzi pievienota pielikumā.

6.  Padomes atalgojuma apstiprināšana 2022.gadam un turpmāk.

Lēmuma projekts:

a) Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim ar pieredzi elektronikas nozarē 2100 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī. Padomes locekļu atalgojums var tikt izmaksāts kā pašnodarbinātajai personai vai arī ar padomes locekli saistītam uzņēmumam.

b) Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 3000 EUR apmērā, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.10.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai), kā arī administratīvo izmaksu (viesnīcas, ceļa un sakaru izdevumi) segšanai ārvalstīs dzīvojošiem (ārpus Latvijas) padomes locekļiem dalībai klātienes padomes sēdēs pēc nepieciešamības.

c) Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikas nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadaļā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).

Balsojums:
Lai paātrinātu sapulces gaitu un atvieglotu balsu skaitīšanas procesu, sabiedrības valde aicina akcionārus izmantot savas tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsošanas veidlapu (pievienota pielikumā), kura parakstāma ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtāma sabiedrībai uz e-pasta adresi invest@hansamatrix.com vai ar pasta starpniecību, nosūtot kā ierakstītu sūtījumu uz adresi Ziedleju iela 6, Mārupe, LV-2167.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2022. gada 30. maija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti, kā arī piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Pielikumi:

1. Padomes ziņojums par 2021. gada finanšu pārskatu.
2. Valdes ziņojums par 2021.gada pārskatu.
3. Padomes kandidātu profesionālā pieredze.
4. Balsojuma veidlapa. 

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos.

Pielikumi
2022-05-20 Balsojuma veidlapa_Voting form LV_EN_corrected.docx (80.60 kB)
HMX Padomes zinojums akcionariem 2021_LV.pdf (194.96 kB)
HMX_management board report 2021_EN.pdf (1383.57 kB)
Padomes profesionala pieredze LV_labots.pdf (109.39 kB)