Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Eleving Group (iepriekš - Mogo Finance) paziņo grupas neauditētos rezultātus par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-13 20:51:21
Versijas komentārs
Teksts

Visu laiku labākais ceturkšņa sniegums

Operatīvie un stratēģiskie notikumi

 • Ievērojama izaugsme nozīmīgākajos biznesa veiktspējas rādītājos:
  • koriģētie ieņēmumi ir sasnieguši 45,5 milj. EUR apmēru, pārskata periodā uzrādot 43,5% pieaugumu attiecībā pret 2021. gada 1. ceturksni;
  • koriģētais EBITDA rādītājs palielinājās par 27,8 % salīdzinājumā ar 2021. gada 1. ceturksni, sasniedzot 17,1 miljonus EUR;
  • koriģētā peļņa pirms valūtas kursa svārstību ietekmes trijos mēnešos ir sasniegusi 5,9 milj., kas ir 59,5% pieaugums salīdzinājumā ar 2021. gada 1. ceturksni;
 • Nepārtraukta uzņēmējdarbības diversifikācija un līdzsvarota ieņēmumu plūsma no trīs pamatdarbības virzieniem:
  • elastīgās nomas un transportlīdzekļu abonēšanas produkti pirmā ceturkšņa ieņēmumos veidoja 10,5 milj. eiro, kas ir par 147,7 % vairāk nekā 2021. gada 1. ceturksnī un par 16,8 % vairāk nekā 2021. gada 4. ceturksnī. Sekmīgo biznesa līnijas sniegumu ir veicinājis motociklu – taksometru finansēšanas apjomu pieaugums Kenijā un Ugandā, kā arī automašīnu nomas un abonēšanas produktu attīstība Baltijā;
  • nomas un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi sasniedza 15,2 miljonus EUR, kas ir par 25,9 % vairāk nekā 2021. gada 1. ceturksnī un par 7,3 % vairāk nekā 2021. gada 4. ceturksnī. Tas liecina par stabilu augšupejošu tendenci un biznesa atjaunošanos pēc Covid-19 pandēmijas izraisītās lejupslīdes iepriekšējos gados atsevišķos tirgos;
  • patēriņa kreditēšanas produkti ceturkšņa ieņēmumu kopējā apjomā veidoja 17,8 milj. EUR, kas ir par 42,4 % vairāk salīdzinājumā ar 2021. gada 1. ceturksni, bet par 10,3 % mazāk nekā 2021. gada 4. ceturksnī. Samazinājumu ietekmēja kreditēšanas operāciju apturēšana un portfeļa stāvokļa pasliktināšanās Ukrainā. Citos patēriņa tirgos novērojami stabili un noturīgi rezultāti;
  • kompānijas aktīvais kredītportfelis ir sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni – 259,9 milj. eiro, kas ir 41,6% pieaugums pret 2021. gada 1. ceturksni;
  • auto abonēšanas produkts, kas tika izlaists tirgū 2021. gada 4. ceturksnī, ir veiksmīgi piesaistījis savus pirmos klientus, un autoparka vērtība pārsniegusi 1 milj. EUR, bet tā izmantošanas koeficients jau ir pārsniedzis 80%. Puse no piesaistītajiem klientiem ir MVU, bet otru pusi veido privātpersonas.
 • Baltkrievijā un Ukrainā veikti īpaši pasākumi, lai mazinātu tiešo un netiešo karadarbības ietekmi uz kompānijas kredītportfeli:
  • abās valstīs ir apturēta aizdevumu izsniegšana. Pateicoties martā īstenotajām iniciatīvām Baltkrievijā, kuru mērķis bija veicināt klientu saistību pirmstermiņa atmaksu, tika sasniegti rekordaugsti piedziņas rādītāji. Martā Ukrainā saistību atmaksas rādītājos bija novērojams būtisks kritums, tomēr aprīlī atgūto saistību apjoms jau divkārt pārsniedza marta rādītājus. Turklāt kompānijas darbība Baltkrievijā pamatā ir vērsta uz saistību nokārtošanu pret Grupu, kamēr Ukrainā bija apturēti visi pārrobežu maksājumi un valūtas konvertēšana;
  • abās valstīs ir reorganizēts un samazināts esošais personāla sastāvs, galveno uzmanību pievēršot parādu piedziņas operācijām. Pašlaik Eleving Group stratēģija šajos tirgos ir vērsta uz ietekmes uz portfeli samazināšanu, vienlaikus saglabājot efektīvu izmaksu bāzes struktūru.

Finanšu aktualitātes un progress

 • Rekordaugsta rentabilitāte, pateicoties:
 • rekordaugstam EBITDA rādītājam 17,1 miljoni EUR (2021. gada 3 mēnešos — 12,5 miljoni EUR);
 • neto peļņai pirms valūtas kursa  svārstību  ietekmes 5,9 miljoni EUR (2021. gada 3 mēnešos  2,8 miljoni EUR);
 • neto peļņai pēc valūtas kursa  svārstību  ietekmes 4,3 miljoni EUR (2021. gada 3 mēnešos  3,0 miljoni EUR).
 • Rekordliels portfelis  259,9 miljons EUR; palielinājums par 14,7 miljoniem EUR salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī. Transportlīdzekļu finansēšanas un nomas pakalpojumi pārvaldītajā portfelī veido 197,7 milj. EUR lielu daļu, bet patēriņa finansēšanas pakalpojumi mērāmi 62,2 milj. eiro apjomā.
 • Pietiekama kapitalizācija un labāka bilances struktūra:
  • kapitalizācijas rādītājs pārskata periodā bija augsts, proti, 21,0 % (2021. gada 31. decembrī — 20,7 %), atrodoties stabili virs eiroobligāciju noteiktajam līmenim;
  • gada 7. martā Eleving Group subordinētās obligācijas (XS2427362491) tika iekļautas Nasdaq Baltic First North Market sarakstā;
  • debitoru parādi par Longo grupas pārdošanas darījumu tika pilnībā atmaksāti uz 2022. gada 31. martu.

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius: “2022. gada pirmais ceturksnis Eleving Group ir bijis veiksmīgs gan operacionālā, gan finansiālā ziņā. Mums ir izdevies sasniegt plānotos izaugsmes un rentabilitātes rādītājus, kas liecina par uzņēmuma portfeļa kvalitāti un uzņēmuma darbības, kā arī izvēlētās stratēģijas efektivitāti. Pārskata periodā turpinājām demonstrēt augstvērtīgu sniegumu visos kompānijas pārstāvētajos tirgos un biznesa līnijās. Esam sasnieguši labus rezultātus Baltijas un Kaukāza tirgos, tāpat teicamu sniegumu uzrādām Albānijā un Ziemeļmaķedonijā, kur esam pārstāvēti ar patēriņa finansēšanas produktiem. Strauja izaugsme joprojām vērojama Kenijā un Ugandā, kur esam kļuvuši par neaizstājamu partneri klientiem, kas meklē mobilitātes risinājumus savu ienākumu palielināšanai. Neraugoties uz ģeopolitiskajiem izaicinājumiem, Eleving Group ir turpinājis īstenot jaunus attīstības projektus. Armēnijā ir veiksmīgi uzsākts bizness ar Primero produktu, kamēr Latvijā pakāpeniski tiek atjaunots automašīnu parks, lai sekmētu jaunā auto abonēšanas produkta Renti Plus attīstību. Tikmēr Somijā ir saņemta kreditēšanas licence, kur 2022. gada otrajā ceturksnī ir iecerēts uzsākt transportlīdzekļu finansēšanas operācijas.”

Eleving Group finanšu direktors Māris Kreics: “2022. gada 1. ceturkšņa finanšu rādītāji bija stabili, neskatoties uz saspīlēto ģeopolitisko situāciju Austrumeiropā. Mums ir izdevies sasniegt vienu no augstākajiem ceturkšņa EBITDA rādītājiem uzņēmuma vēsturē un saglabāt stabilu rentabilitāti. Pirmajā ceturksnī esam vēl vairāk uzlabojuši savus bilances rādītājus. To veicināja pēdējo maksājumu saņemšana par iepriekš pārdoto biznesa daļu, kā piemēram  pilnībā nosegtās debitoru saistības par Longo un Mogo Kazahstāna biznesu pārdošanu. Atgūtie līdzekļi pēcāk tika reinvestēti uzņēmuma portfelī, nodrošinot turpmāku tā izaugsmi. Turklāt Eleving Group ir veiksmīgi kotējusi savas subordinētās obligācijas Nasdaq First North alternatīvajā tirgū, un daļa no grupas akcionāru aizdevumiem jau ir aizstāti ar subordinētajām obligācijām. Eleving grupa šobrīd cieši seko situācijai Ukrainā un Baltkrievijā, vienlaikus veicot izsvērtas darbības, lai samazinātu negatīvo ietekmi uz uzņēmuma portfeli attiecīgajos tirgos. Neraugoties uz sarežģīto situāciju un apturēto aizdevumu izsniegšanu abos tirgos, ienākošā naudas plūsma un portfeļa rādītāji Baltkrievijā joprojām ir stabili, un ikmēneša rezultāti uzrāda peļņu. Arī Ukrainā pēc īslaicīgas lejupslīdes jau ir novērojamas pozitīvas tendences, proti, aprīlī tika uzrādīti labāki naudas plūsmas apjomi nekā martā. Par spīti inflācijas ietekmei uz precēm un pakalpojumiem, mēs joprojām varam novērot ļoti lielu pieprasījumu pēc mobilitātes un patēriņa produktiem. Kā vienmēr, esam pārliecinoši pierādījuši, ka Eleving Group uzņēmējdarbības modelis var ātri pielāgoties tirgus izmaiņām un ka izvēlētā stratēģija palīdz uzņēmumam pārvarēt jebkādus īstermiņa izaicinājumus. Turklāt šobrīd mēs neesam saskārušies ar ievērojamām izmaiņām mūsu klientu kredītdisciplīnā, portfeļa kvalitātei joprojām saglabājoties labā līmenī.

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par trīs mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. martā: https://eleving.com/investors/

Konferences zvans:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2022. gada 17. maijā, plkst. 15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/5748666 

Kontaktinformācija:

Eleving Group

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@eleving.com

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 14 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Vairāk: www.eleving.com

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

 1. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

Pielikumi
Eleving_Report_3M_2022_LV.pdf (7542.00 kB)