Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2022. gada 1. ceturksni
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-12 17:30:46
Versijas komentārs
Teksts

2022. gada 1. ceturkšņa neauditētie konsolidētie ieņēmumi sasniedza 6,030 miljoni EUR apmēru, palielinoties par 3% pret 2021. gada 1.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,809 miljoni EUR, būtiski pieaugot par 98% salīdzinot ar 2021.gada 4.ceturksni, bet uz gada bāzes samazinoties par 35%. Normalizētā peļņa 2022. gada 1.ceturksnī sastādīja 0,129 milj. EUR un bija par 77% mazāka par attiecīgo 2021.gada 1.ceturkšņa rādītāju. 1.ceturksnī sasniegta 13,42% EBITDA un 2,15% normalizētās neto peļņas rentabilitāte.

2022. gada 1. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa pārdošanas apjomu 6,030 miljoni EUR, kas ir 3% pieaugums pret 2021. gada 1.ceturksni. 2021. gada 1.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 25% pieaugumu salīdzinot ar 2021. gada 4.ceturksni.

2022. gada 1.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 0,809 miljoni EUR un uzrādīti neto zaudējumi 0,046 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 35% samazinājumu pret iepriekšējā gada 1.ceturksni, bet 98% samazinājumu pret iepriekšējo – 2021.gada 4.ceturksni. 2022.gada 1.ceturksnī Koncerns uzrāda neto zaudējumus 0,046 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar 2021. gada 1.ceturksni, kad Koncerns strādāja ar neto peļņu 0,045 miljoni EUR.

Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2022. gada Q1 bija 0,129 miljoni EUR apmērā, salīdzinot ar iepriekšējā gada 1.ceturksni uzrādot 77% samazinājumu, bet būtiski uzlabojoties salīdzinājumā ar 2021.gada 4 ceturkšņa negatīvo normalizēto peļņu 0.398 miljoni EUR apmērā. 1.ceturksnī sasniegta 13,42% EBITDA un 2,15% normalizētās neto peļņas rentabilitāte.

2022. gada 1. ceturksnī EBITDA un EBITDA rentabilitātes pieaugums salīdzinot ar 2021. gada 4. ceturksni skaidrojams ar komponentu deficīta samazināšanos Koncerna līmenī, bet samazinājums salīdzinot ar 2021. gada 1. ceturksni skaidrojams ar mazāku augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu portfelī, ko joprojām ietekmēja globālais komponenšu deficīts.

Koncerna tīro peļņu 2022. gada 1. ceturksnī negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 0,220 miljoni EUR apmērā, EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas 0,085 miljoni EUR apmērā, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi 0,037 miljoni EUR apmērā.

2022. gada 1.ceturksnī Koncerns veica patiesās vērtības pārvērtēšanu konvertējamajiem garantijas vērtspapīriem, kas izsniegti saistībā ar Eiropas Investīcijas bankas (EIB) finansējuma līgumu, HansaMatrix vidējās svērtās akciju tirgus cenas krituma dēļ, samazinot konvertējamo garantijas vērtspapīru bilances vērtību par 0,167 miljoniem EUR, attiecīgi palielinot Koncerna tīro peļņu.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 41.lappusē.

Pielikumā:

·         HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem līdz 2022.gada 31.martam

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com
 

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos.

Pielikumi
HM report 3m 2022 Nasdaq LV 2022-05-12.pdf (3001.34 kB)