Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
/s “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2007.gada 20.jūlijā, pieņemtie lēmumi
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-07-20 13:29:03
Versijas komentārs
Teksts
A/s „Olainfarm”                                                                                   20.07.2007.
 
A/s “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē, kas notika 2007.gada 20.jūlijā, pieņemtie lēmumi
 
2007.gada 20.jūlijā notikušajā a/s „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:
 
1.1. Veikt sekojošus grozījumus a/s „Olainfarm” Statūtos:
Izteikt Statūtu 2.1.punktu sekojošā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir 14 085 078 LVL (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi lati). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 (četrpadsmit miljoni astoņdesmit pieci tūkstoši septiņdesmit astoņi) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir LVL 1,- (viens lats).”
1.2. Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.
1.3. Noteikt, ka Statūtu grozījumi un Statūtu jaunā redakcija stājas spēkā ar to reģistrācijas dienu Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra Komercreģistra iestādē.
 
2.
2.1. Atcelt Tatjanu Lukinu no a/s „Olainfarm” Padomes locekļa amata.
2.2. Ievēlēt a/s “Olainfarm” Padomi nākamajam trīs gadu termiņam, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2007.gada 20.jūlijā, sekojošā sastāvā:
 
1. Juris Savickis
2. Ivars Kalviņš
3. Elena Dudko
4. Rolands Klincis
5. Aleksandrs Raicis
 
2.3. Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu Ls 13 400 apmērā.
 
Olainē, 2007.gada 20.jūlijā
 
Ziņojumu sagatavoja
Irina Bindare
a/s „Olainfarm”
juriskonsulte
Tālr. 7013870, 29582367
Fakss 7013777
 
 
Pielikumi
Statuti_jauna_redakcija_2007_lv_2.doc (31.50 kB)