Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Revidēts AS “Augstsprieguma tīkls” koncerna konsolidētais gada pārskats par 2021. gadu
Emitents Augstsprieguma tīkls, AS (64883LC3F12690GATG87)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-05-02 14:12:24
Versijas komentārs Pievienots finanšu pārskata dokuments
Teksts

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2021. gadā bija 125,79 milj. EUR (2020. gadā – 146,85 milj. EUR), bet peļņa – 54,85 milj. EUR (2020. gadā – 9,99 milj. EUR), liecina AST akcionāru pilnsapulcē apstiprinātais AST koncerna 2021. gada pārskats. Saskaņā ar akcionāru pilnsapulcē nolemto, no peļņas 29,14 milj EUR tiks izmaksāti dividendēs valstij, bet 25,7 milj. EUR tiks ieguldīti AST pamatkapitālā, ņemot vērā nepieciešamību stiprināt valsts enerģētisko drošību patreizējā ģeopolitiskajā situācijā, novirzot līdzekļus Baltijas valstu elektroenerģijas pārvades tīkla sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīklu.

"AST peļņu galvenokārt veido no meitassabiedrības AS "Conexus Baltic Grid" 2021. gadā saņemtās dividendes, kas iepriekš vairākus gadus netika izmaksātas. Pašreizēja ģeopolitiskajā situācijā mūsu prioritāte ir Latvijas elektroapgādes drošuma paaugstināšana. Pateicoties lēmumam ievērojamu peļņas daļu – 25,7 milj. EUR ieguldīt AST pamatkapitālā, mēs to spēsim nodrošināt.  AST realizē visas nepieciešamas darbības,  lai nodrošinātu elektroapgādes nepārtrauktību un veicinātu Latvijas enerģētisko neatkarību", norāda AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

"Augstsprieguma tīkls" koncernu (AST koncerns) 2021. gada 31. decembrī veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātessabiedrībai AST un kurā ietilpst meitassabiedrība Conexus, kurā AST pieder 68,46% kapitāldaļu. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu efektīva pārvaldība, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana. AST koncerna ieņēmumi 2021. gadā bija 182,23 milj. EUR (2020 gadā - 144,39 milj. EUR), bet pārskata gada pelņa – 10,1 milj. EUR (2020. gadā – 65.36 milj. EUR), liecina apstiprinātais pārskats.

AST ieņēmumi 2021. gadā ir 125,79 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem - 76,14 milj. EUR, kas veido 61% no AST ieņēmumiem. 2021. gadā AST lietotājiem Latvijā pārvadīja elektroenerģiju 6 312 gigavatstundu (GWh) apjomā, kas ir par 6% vairāk nekā iepriekšējā gadā (5 961 GWh). AST peļņu no elektroenerģijas pārvades 2021. gadā negatīvi ietekmēja krasais elektroenerģijas cenas pieaugums no 2021. gada maija, kā rezultātā būtiski pieauga ar elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas.

Peļņas un zaudējumu aprēķinā atzīts aktīvu vērtības samazinājums 3,9 milj. EUR apmērā saskaņā ar veikto pārvades aktīvu pārvērtēšanu, kas atbilstoši starptautiskajiem finanšu standartiem jāveic ne retāk kā reizi piecos gados. Vērtības samazinājums netika atspoguļots nerevidētajā 2021.gada pārskatā.

AST koncerna dabasgāzes pārvades segmenta apgrozījums 2021. gadā bija 32,44 milj. EUR , peļņas pirms nodokļiem apjoms bija 8,29 milj. EUR, bet dabasgāzes uzglabāšanas segmenta apgrozījums bija 24 milj. EUR., bet peļņa pirms nodokļiem – 7,19 milj. EUR.

Ar AST koncerna finanšu pārskatu ir iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati, sadaļa "Gada pārskati".

Par AS "Augstsprieguma tīkls"

AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46 % kapitāldaļu.

Papildus informācija:

Elīna Grīvāne

Komunikācijas vadītāja

Tālr. +371 27060306

E-pasts: elina.grivane@ast.lv

Pielikumi
Auditors report AST LV_27Apr2022.pdf (333.77 kB)
Korporativas_parvaldibas_zin_2022.04.24.pdf (491.51 kB)
asast-2021-12-31-lv.zip (7486.06 kB)