Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Storent Investments" revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31.decembrī
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-04-29 12:37:27
Versijas komentārs
Teksts

Sabiedrības attīstība un sasniegtie finanšu rezultāti atskaites perioda laikā

Sabiedrības galvenais darbības veids ir saistīts ar visu Storent grupas sabiedrību nodrošināšanu ar finanšu resursiem, Storent preču zīmi un informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanu saistītajām sabiedrībām. Pārskata gadā par 12% samazinājās Sabiedrības apgrozījums, sasniedzot 4.9 miljonus eiro, ko ietekmēja Covid-19 pandēmija un pārskatīti darījumu noteikumi ar saistītajām pusēm. Pārskata gads noslēgts ar 2 141 469 eiro peļņu. 

Grupas attīstība un sasniegtie finanšu rezultāti atskaites perioda laikā

2021.gads bija veiksmīgāks par 2020.gadu, lai gan Storent grupas sniegumu pārskata gadā joprojām negatīvi ietekmēja Covid-19 pandēmija visās valstīs. Storent grupas nomas ieņēmumi pieauga par 5%, un kopējie konsolidētie ieņēmumi pieauga par 2%, sasniedzot 42.9 miljonus eiro. Būvniecības tirgus Baltijas valstīs pieauga, bet Latvijā samazinājās par 6.2%. Būvniecības tehnikas nomas tirgū joprojām pastāv spēcīga cenu konkurence un nomas tehnikas pārpalikums, nomas cenas sāka lēnām pieaugt. Pārskata gadā ievērojami mainījās Storent grupas nomas tehnikas struktūra - pašu aprīkojuma attiecība pret pārnomāto tehniku ir samazinājusies no 57% 2020. gada decembrī līdz 39% 2021. gada decembrī. Covid-19 pandēmija 2021.gadā būvniecības nozari tiešā veidā neietekmēja, jo netika ieviesti nekādi ierobežojumi būvlaukumos, taču tā turpināja ietekmēt kopējo ekonomisko aktivitāti.

Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi pieauga par 9%, ar gandrīz identiskām pieauguma tendencēm visās Baltijas valstīs. Baltijas valstu reģiona pienesums ir aptuveni 69% no visas Storent grupas nomas ieņēmumiem. 

Ziemeļvalstīs darbības apjomi ir samazinājušies par 5%, salīdzinot ar 2020. gadu. Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ kopējie būvniecības apjomi šajā tirgū 2021.gadā ir samazinājušies un tuvākajā laikā strauja izaugsme nav gaidāma. 

Meitas sabiedrības Storent OOO Kaļiņingradā ienākumu līmenis ir ievērojami pieaudzis, sasniedzot 21% pieaugumu salīdzinājumā ar 2020.gadu. Būvniecības tirgus 2021.gadā samazinājās par 48.2% galvenokārt Covid-19 pandēmijas ietekmē. 

2021.gadā Grupa turpināja darbu ar pārnomāšanas platformu PreferRent, un 2021.gada beigās 56% no nomas iekārtām tika piegādātas no PreferRent. Tas ļāva palielināt Storent grupas efektivitāti, jo PreferRent pārņēma daļu nomas tehnikas pārvaldības funkciju un nodrošināja palielinātu nomas tehnikas parka kapacitāti, neveidojot papildus finanšu saistības Storent grupai. 

2021.gadā Grupa turpināja attīstīt tiešsaistes nomas pakalpojumus, kas ir stabils tirdzniecības kanāls, un tas veido gandrīz 40% no visiem iekārtu nomas pasūtījumiem Baltijas valstīs 2021.gada beigās. Vēsturiski augstākie skaitļi ir sasniegti digitālajām autorizācijām un elektroniski parakstītajiem dokumentiem, sasniedzot 80% no visām nomas piegādēm.

Grupas izaugsme nākotnē

Grupas vadība plāno turpināt visu meitas sabiedrību attīstību. Galvenā uzmanība 2022.gadā tiks pievērsta tiešsaistes nomas platformas attīstības turpināšanai, digitālajiem pārveidojumiem un efektivitātes palielināšanai.  Sabiedrība turpinās pārveidot savu IT stratēģiju, lai tā atbilstu nākotnes vajadzībām. 2022.gada sākumā Storent grupa Baltijā pievienojās CargoPoint tiešsaistes loģistikas platformai, kas piedāvā efektīvāk organizēt pārvadājumu pakalpojumus un sniegs iespēju apkalpot plāšāku klientu loku par konkurētspējīgu cenu.

Grupas meitas sabiedrības plāno turpināt pārdot savu nomas tehniku un 2022.gada laikā palielināt pārnomāšanas kopējos ienākumus no pašreizējiem 58% līdz 66%. Vadība paredz, ka būvtehnikas nomas nozare atgūsies no Covid-19 pandēmijas 2022.gada pavasarī, būvniecības apjomi trupinās augt un līdz 2023.gadam atgriezīsies pirms pandēmijas līmenī. Paredzams, ka Rail Baltica projekts dos ievērojami pozitīvu ietekmi uz būvtehnikas nomas nozari Baltijā.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi
2021 Storent Investments stand alone_LV w AR 28.04.2022.pdf (660.92 kB)
2021 storentinvestmentsas LV.xhtml (2210.09 kB)