Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2022.gada 25.aprīļa kārtējas akcionāru sapulces LĒMUMI
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-04-25 16:09:31
Versijas komentārs
Teksts

                                                              Akciju sabiedrības “VEF”
                                           2022. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
                                                                       LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2021.gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2021.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2021.gada tīro peļņu 8 753 EUR apmērā atstāt nesadalītu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2022. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2022. gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

1) Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2022. gada 26. aprīlī:
a. Gunti Lipiņu;
b. Egīlu Arāju;
c. Ervīnu Kampānu;
d. Ralfu Feņuku;
e. Līgu Cauni.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts, dalot balsis.

2) Noteikt, ka padomes locekļi nesaņem atlīdzību par padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsošanas rezultāti: Lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2022. gada 25. aprīlī
Akciju sabiedrības “VEF” valde

Pielikumi