Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2022.gada 22.aprīlī lēmumu projekts
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-04-07 09:01:05
Versijas komentārs
Teksts

AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējās akcionāru sapulces 2022. gada 22. aprīlī lēmumu projekts

  1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2021. gada pārskatu.
  1. Apstiprināt Gada pārskatu par 2021. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.
  1. Pārskata gada peļņu 96 796,28 EUR atstāt nesadalītu. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, dividendēs 33 795.20 eiro, kas ir 0,08 eiro par vienu akciju. Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2022. gada 18. maijs un dividenžu izmaksas datumu: 2022. gada 19. maijs. Ex-datums: 2022. gada 17. maijs.
  1. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2021. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.
  1. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2022. gada pārskata revīzijas veikšanu 4300,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

 

 

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN_.docx (654.68 kB)