Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-04-04 09:51:59
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) ārkārtas akcionāru sapulce notika 2022. gada 1.aprīlī.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika izskatīti jautājumi par (i) par izmaiņām Iekšējā audita daļas amatu sarakstā un izdevumu tāmē 2022.gadam, (ii) par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas gada pārskatu par 2021.gadu, (iii) par rezerves kapitāla samazināšanu  Lielo aizdevumu programmā, Portfeļgarantiju programmā un Lielo komersantu garantiju programmā.

Akcionāru sapulce nolēma:

1. akceptēt izmaiņas Iekšējā audita daļas amatu sarakstā un izdevumu tāmē 2022.gadam.

2. pieņemt zināšanai Iekšējā audita daļas gada pārskatu par 2021.gadu

3.  samazināt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  rezerves kapitālu par 22 565 000 eiro programmai, kas realizēta atbilstoši 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr.677 "Noteikumi par aizdevumiem un to procentu likmju subsīdijām komersantiem konkurētspējas veicināšanai";

samazināt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  rezerves kapitālu par 16 000 000 eiro programmai, kas realizēta atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumiem Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju - juridisko personu - kreditēšanas veicināšanai";

samazināt AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  rezerves kapitālu par 20 000 000 eiro programmai, kas realizēta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 454 "Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.”

 

Papildus informācija par pieņemto lēmumu:

Altum rezerves kapitāla samazināšana Lielo aizdevumu programmai (22 565 000 eiro), Portfeļgarantiju programmai (16 000 000 eiro) un Lielo komersantu garantiju programmai (20 000 000 eiro) tika veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija Protokollēmuma Nr. 51 135.§ 2.1, 2.2. un 2.3.punktiem par šī finansējuma novirzīšanu jaunās Investīciju aizdevumu ar kapitāla atlaidi programmas finansēšanai (58 565 000 eiro), veicot Speciālā rezerves kapitāla samazināšanu minētajās programmās un attiecīgi pārliekot šo finansējumu uz Altum atbalsta programmu finansējumu, klasificējot to kā saistības, Investīciju aizdevumu ar kapitāla atlaidi programmas finansēšanai, saglabājot to pašu finansējuma būtību - finansējums jaunās atbalsta programmas īstenošanai un sagaidāmo zaudējumu segšanai.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi