Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Revidēts AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Konsolidētais un atsevišķais gada pārskats par 2021. gadu
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-03-31 16:41:21
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerns (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) saskaņā ar revidēto pārskatu 2021. gadā ir strādājis ar 13.8 miljonu eiro peļņu.

2021.gada 31.decembrī Koncerna atbalsta instrumentu bruto portfelis ir 979.1 milj. eiro, no kura finanšu instrumentu bruto portfelis sastāda 895.8 milj. eiro, ko veido 30,978 projekti,  tai skaitā:

  • garantiju portfelis 415 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 23,345;
  • aizdevumu portfelis 316 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,476;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 86 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 235;
  • Zemes fonds 79 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 922.

2021.gadā Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieauga par 92.3 milj. eiro (+11.4%) pēc apjoma un par 4,400 (+16.6%) pēc projektu skaita. Koncerna finanšu instrumentu portfeļa pieaugumu 2021.gadā nodrošināja Altum ikdienas atbalsta programmas, kas nav saistītas ar atbalsta sniegšanu Covid-19 seku pārvarēšanai, šai Koncerna finanšu instrumentu portfeļa daļai pieaugot par 88.2 milj. eiro.

Garantiju portfelis 2021.gadā ir pieaudzis par 55.4 milj. eiro (+15.2%), savukārt  darījumu skaits portfelī pieaudzis par 4,080 projektiem  (+21.2%). 2021.gadā no jauna izsniegto garantiju apjoms ir 127 milj. eiro.

Kredītportfeļa apjoms 2021.gadā ir pieaudzis par 13.2 milj. eiro (+4.4%), bet aizdevumu darījumu skaits palielinājies par 153 projektiem (+2.4%). No jauna izsniegto aizdevumu apjoms pārskata periodā ir 100.9 milj. eiro.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2021.gada nogalē ALTUM portfelis pietuvojies nozīmīgai atzīmei - vienam miljardam eiro. Esam aprēķinājuši, ka šo investīciju faktiskā ietekme uz ekonomiku ir vismaz 2,7 reizes lielāka, proti, tuvu 3 miljardiem eiro. Aizvadītais gads ALTUM darbībā ir vēl viens izaugsmes periods un to esam noslēguši ar labu finanšu rezultātu. Lai arī 2021.gads no pirmās līdz pēdējai dienai aizvadīts Covid-19 ēnā, ALTUM finansējums šajā perioda pārliecinoši vairāk ir izmantots uzņēmumu investīcijām izaugsmē un eksporta stiprināšanā. Tātad uzņēmēji ir pielāgojušies apstākļiem un neapstājas attīstībā, izmantojot finanšu instrumentu atbalstu. Portfeļa lielāko pieaugumu nodrošināja ALTUM Kapitāla fonda darbība, lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas programma, aizdevumi MVU izaugsmei un energoefektivitātes projektiem. Arī garantiju portfelis ir ievērojami audzis, ALTUM turpinot sadarbību ar privāto sektoru finansējuma pieejamības veicināšanā gan uzņēmumu attīstībai, gan mājokļu pieejamībai privātpersonām, kur 2021.gads izceļas ar jūtamu pieprasījuma kāpumu. Arī 2022.gadā ne tikai turpināsim visas iesāktās valsts atbalsta programmas, bet arī sāksim virkni jaunu. Aktīvi strādājam pie ES Atjaunošanas un noturības mehānisma programmu izstrādes klimata pārmaiņas mazinošiem projektiem mazo un vidējo uzņēmumu un daudzdzīvokļu ēku segmentos, kas nodrošinās plašāku ilgtspējīgā finansējuma pieejamību Latvijā. Plānojam digitālās transformācijas programmu, lai palīdzētu uzņēmumiem uzlabot produktivitāti. Tāpat būs jauns finanšu instruments īres namu būvniecībai. Gada sākumā kopā ar LIAA un Ekonomikas ministriju esam sākuši jaunu 100 miljonu apjoma programmu – aizdevumi ar kapitāla atlaidi vidējo un lielo komersantu investīciju projektiem. Tāpat kā līdz šim turpināsim izmantot dažādus finansējuma avotus, tai skaitā pērn oktobrī sākto trešo obligāciju emisiju programmu. Rūpīgi analizējam Ukrainā notiekošās karadarbības ekonomisko un sociālo ietekmi Latvijā, kā arī tās tiešu un netiešu ietekmi uz ALTUM klientiem. Tā kā Gada pārskata sagatavošanas laikā karadarbības notikumi risinās ik dienu, gada ietvaros var mainīties aplēses, balstoties uz kurām tiks lemts par uzkrājumu apjomu 2022.gadā. Vienlaikus šogad turpināsim izaugsmi ar fokusu uz esošo produktu turpināšanu un jaunu uzsākšanu.”    

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
altum-ifrs-2021-12-31-lv.zip (3733.63 kB)
Altum_GP_2021_LV_FINAL_publicesanai.pdf (2486.49 kB)