Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele banka” publicē 2021. gada pārskatu
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-03-10 19:57:24
Versijas komentārs
Teksts

AS “Citadele banka” publicē Gada pārskatu par 2021. gadu kopā ar zvērināta revidenta atzinumu un Ilgtspējas pārskatu par 2021. gadu. Pārskati pieejami Grupas mājas lapā www.cblgroup.com.

Galvenie finanšu rādītāji un notikumi

  • Spēcīgi finanšu rezultāti ar neto peļņu 55.0 mijoni eiro 2021. gadā un kapitāla atdevi 14.8%
  • Aktīvo klientu skaits turpināja palielināties un 2021. gada 31. decembrī sasniedza visu laiku augstāko rādītāju - 361 tūkstošus, 11% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2021. gadā tika izsniegti 1.1 miljards eiro, 2.3 reizes vairāk kā 2020.gadā. 
  • Baltijas rezidentu depozīti 2021. gadā turpināja palielināties un pieauga par 363 miljoniem eiro jeb 11%, salīdzinot ar 2020. gada beigām.
  • Banka turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 31. decembrī ī CAR (ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.8% un LCR 207%.

Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegts 1.1 miljards eiro

2021. gadā klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegta rekorda augsta summa – 1.1 miljards eiro, 2.3  reizes vairāk kā 2020. gadā. Kopējais kredītportfelis uz 2021. gada 31. decembri bija 2,702 miljoni eiro, kopš 2020. gada beigām palielinoties par 1,160 miljoniem eiro (75%), ko galvenokārt ietekmēja SIA UniCredit Leasing portfeļa iegāde gada sākumā. Portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties, un slikto kredītu rādītājs uz 2021. gada 31. decembri bija 3.3%, salīdzinot ar 3.5% 2020. gada beigās.

Spēcīgi finanšu rezultāti

Spēcīgi finanšu rādītāji ar neto peļņu 55.0 miljoni eiro 2021. gadā un kapitāla atdevi 14.8%.Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 31. decembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 18.8% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 207%.

Klientu depozīti 2021. gada 31. decembrī sasniedza 3,814 miljonus eiro, 4% pieaugums salīdzinājumā ar 2020. gada beigām. Baltijas iekšzemes klientu noguldījumi palielinājās par 363 miljoniem eiro (+11%). Kredītu-noguldījumu attiecība uz 2021. gada 31. decembri bija 71%, salīdzinot ar 42% uz 2020. gada beigām.

Banka ar vienu no labākajiem klientu apkalpošanas servisiem Baltijā

Mūsu apņemšanās nodrošināt vislabāko klientu apkalpošanu ļāva Citadelei saglabāt vadošo pozīciju starp bankām Baltijā, liecina starptautiskā klientu apkalpošanas novērtēšanas uzņēmuma DIVE ikgadējā slepeno pircēju aptauja. Citadele septīto reizi tika pasludināta par banku ar labāko klientu apkalpošanu Latvijā un esot starp trīs labākajām Lietuvā un Igaunijā.

Citadele piesaista līdzekļus starptautiskā un vietējā finanšu tirgos

2021. gada novembrī Citadele- veica 200 miljonu eiro nenodrošināto (Senior Unsecured) obligāciju emisiju. Moody’s obligācijām ir piešķīris reitingu Baa3. Emisijas mērķis ir nodrošināt atbilstību Minimālā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasībām (MREL).  Decembrī Ceturtās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros tika emitēti 40 miljonu eiro subordinēto obligāciju. Obligāciju dzēšanas termiņš ir desmit gadi, ar iespēju tās dzēst pirms termiņa pēc pieciem gadiem. Obligācijas ir emitētas ar fiksētu procentu likmi 5% gadā un tiek kotētas Baltijas  Nasdaq Rīga Baltijas obligāciju sarakstā.  Šie darījumi apliecinājums mūsu darbības kvalitātei, kas dod iespēju  piesaistīt līdzekļus gan Baltijas tirgū, gan ārpus tā.

Citadele ir vienojusies par tās Šveices meitas sabiedrības pārdošanu

Citadele ir noslēgusi līgumu ar Trusted Novus Bank Limited par tai piederošās meitas sabiedrības Šveicē Kaleido Privatbank AG pārdošanu. Trusted Novus Bank Limited iegādāsies 100% Kaleido Privatbank AG akciju. Darījumu plānots pabeigt līdz 2022. gada beigām, pēc regulatoru atļauju saņemšanas. Kaleido pārdošana ir nākamais solis ceļā uz Citadeles pamatdarbības nostiprināšanu Baltijā, lai atbalstītu vietējo ekonomiku.

Notikumi Ukrainā un Krievijas sankcijas

Bankas vadība cieši seko līdzi strauji mainīgajai un neskaidrajai situācijai Ukrainā, un Citadelē ir izveidota krīzes vadības grupa. Jaunie likumi, politikas un sankcijas, arī pret Krieviju noteiktās, tiek rūpīgi ieviestas un īstenotas. Atbilstoši Citadeles ilgtermiņa mērķim kļūt par vadošo finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijā, Bankas noteiktie iekšējie riska limiti pret Krieviju, citām NVS valstīm un Ukrainu ir bijuši zemi, līdz ar to uz šo brīdi Banka un Koncerns nav piedzīvojuši būtisku ietekmi no nesenajiem notikumiem Ukrainā vai no Krievijas sankcijām. Notikumu netiešā ietekme tiek nepārtraukti uzraudzīta, Citadeles klientiem un pasaules tirgiem pielāgojoties jaunajām pārmaiņām ekonomikā.

 

         Kristīne Mennika
         Korporatīvās komunikācijas vadītāja
         Tālr: +371 26528533
         E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
         
         Ilona Frīdmane
         Investoru attiecību vadītāja
         Tālr: +371 29483327
         E-pasts: IR@citadele.lv

Pielikumi
Citadele_banka-2021-12-31-lv.zip (23952.92 kB)
Citadele_Korporativa_parvaldiba_2021.pdf (125.44 kB)
Citadele_Gada_parskats_2021.pdf (7523.94 kB)
Citadele_banka-2021-12-31-lv_preview.xhtml (20264.73 kB)
Ilgtspejas parskats_2021.pdf (945.27 kB)