Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE STARPPERIODA PĀRSKATI PAR 2021.GADA 12 MĒNEŠIEM
Emitents Augstsprieguma tīkls, AS (64883LC3F12690GATG87)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-02-28 17:29:46
Versijas komentārs
Teksts

Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ir publicējis neauditētos starpperiodu finanšu pārskatus par periodu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī.

AST ieņēmumi 2021. gada  12 mēnešos bija 126,85 milj. EUR, bet peļņa – 59,12 milj. EUR, savukārt Augstsprieguma tīkls koncerna ieņēmumi bija 183,29 milj. EUR, bet  pelņa – 12,44 milj. EUR.

AST augstā peļņas un ieņēmumu attiecība skaidrojama ar saņemtajām dividendēm no AS ''Conexus Baltic Grid'' 58 milj.apmērā.

Peļņas apmēru no elektroenerģijas pārvades pakalpojuma  2021. gadā negatīvi ietekmēja krasais elektroenerģijas cenas pieaugums. Tomēr, atbilstoši “Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai”, elektroenerģijas cenas svārstību radītais izmaksu pieaugums tiks atgūts nākošajā regulatīvajā periodā.

2021. gada oktobrī ir uzsākta elektroenerģijas pārvades sistēmas aktīvu (elektrolīnijas un elektroiekārtas) pārvērtēšana, kas var ietekmēt AST 2021.gada finanšu rezultātus. Tie tiks ietverti Sabiedrības 2021. gada revidētajā finanšu pārskatā.

Ar pārskatiem iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati sadaļā Starpperiodu finanšu pārskati

Par AS "Augstsprieguma tīkls"


AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" 68,46% kapitāldaļu.

Pielikumi
AST gada parskats 2021 v5.cleaned.pdf (3795.86 kB)