Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Eleving Group (iepriekš – Mogo Finance) paziņo grupas neauditētos rezultātus par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī
Emitents mogo AS (213800DOKX626GYVOI32)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2022-02-11 16:45:45
Versijas komentārs
Teksts

Rekordaugsta rentabilitāte, ko veicinājusi stabila operatīvā darbība un spēcīgs finanšu sniegums

BŪTISKĀKIE OPERATĪVIE UN STRATĒĢISKIE NOTIKUMI

 • Rekordaugsti pārdošanas rezultāti divpadsmit mēnešu periodā (kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī), kas sasniegts pateicoties līdz šim visu laiku labākajam izsniegto aizdevumu apjomam (106 miljoni EUR) 4. ceturksnī, tādejādi sasniedzot ievērojamu ikgadēju pieaugumu par 108% 
 • Sasniegti nozīmīgi pavērsiena punkti:
 • gada ieņēmumu pieaugums par 55% (salīdzinot pret iepriekšējo gadu), pārsniedzot 150 miljonu EUR apjomu 2021. gadā
 • gada normalizētā EBITDA pieaugusi par 57% (salīdzinot pret iepriekšējo gadu), sasniedzot 58,9 miljonus eiro 2021.gadā
 • divpadsmit mēnešu tīrā peļņa sasniegusi līdz šim visaugstāko līmeni – 8,8 miljonus EUR
 • Turpināta biznesa virzienu diversifikācija un līdzsvarota ieņēmumu plūsma no trīs pamatdarbības virzieniem:
 • elastīgā nomas pakalpojuma un transportlīdzekļu abonēšanas produkti gada ieņēmumu kopējā apjomā veidoja 26,7 miljonus EUR, kas ir vairāk nekā dubultots apjoms nekā iepriekšējā gadā (2020. gadā – 7,9 miljons EUR). To galvenokārt noteica motociklu - taksometru finansējuma pieaugums Kenijā un Ugandā, kā arī veiksmīga nomas un abonēšanas produktu ieviešana Baltijā
 • finanšu un atgriezeniskā līzinga produktu ieņēmumi saglabājušies stabili – 55,3 miljonu EUR apmērā, veiksmīgi atkopjoties no COVID-19 pandēmijas izraisītās lejupslīdes 2020. gadā, kā arī dažu tirgu racionalizācijas 2020. - 2021. gada periodā
 • patēriņa kreditēšanas biznesa līnija nodrošināja ieņēmumus 61 miljona EUR apmērā, kas ir visu laiku augstākais rādītājs un tiešs rezultāts ievērojamam portfeļa pieaugumam visa gada garumā, ko galvenokārt noteica ilgāka termiņa un augstāku izmaksu vidējā aizdevuma un kredītlīnijas produktu ieviešana vairākos patēriņa finansēšanas tirgos
 • Turpināta nepārtraukta procesu un pārdošanas kanālu digitalizācija un automatizācija, veicinot vairāk nekā 200 000 pieteikumu apstrādi un vairāk nekā 100 000 klientu izvērtēšanu mēnesī
 • 2021. gada 4. ceturksnī Latvijā ieviests pilnīgi jauns – auto abonēšanas – pakalpojums, nodrošinot klientiem iespēju tajā pašā dienā braukt ar jaunu automašīnu un ar vienu ikmēneša maksājumu segt visas transportlīdzekļa nomas un apkopes izmaksas. Klients var izvēlēties abonēšanas periodu no 1 līdz 36 mēnešiem
 • Ar ilgtspējas konsultantu palīdzību Eleving Group veica būtiskuma analīzi uzņēmuma ietekmes pušu auditorijā, lai sabalansētu to ekspektācijas ar pašreizējām un gaidāmajām normatīvo regulējumu prasībām. Veikts Grupas galvenā biroja CO2 izmešu nospieduma aprēķins, un lai samazinātu uzņēmuma ietekmi uz klimatu. 2022. gadā tiks īstenots oglekļa pēdas kompensācijas darbību kopums, kas ir būtisks ieguldījums Grupas ceļā uz oglekļa emisiju neitrālu uzņēmumu.

 GALVENIE FINANŠU UN IZAUGSMES RĀDĪTĀJI

 • Rekordaugsta rentabilitāte, pateicoties:
 • rekordaugstam  ceturkšņa  EBITDA  rādītājam  —  49,0 miljoni  EUR  (12M  2020:  45,4  miljoni  EUR)  un  normalizētais — 58,9 miljoni EUR
 • neto  peļņai  pirms  valūtas  kursa  svārstību  ietekmes  —  7,5 miljoni  EUR  (12M  2020:  14,3  miljoni  EUR)  un  normalizētā  — 17,4 miljoni EUR
 • neto  peļņai  pēc  valūtas  kursa  svārstību  ietekmes  —  8,8 miljoni  EUR  (12M  2020:  1,1  miljons  EUR  zaudējumi)  un normalizētā — 18,7 miljoni EUR
 • Rekordliels  kredītportfelis  —  244,7  miljoni  EUR;  15,7  miljonu EUR  pieaugums  pret  iepriekšējo  ceturksni;  transportlīdzekļu finansējumam veidojot 183,3 miljonus EUR, patēriņa kreditēšanas finansējumam — 61,4 miljonus EUR
 • Pateicoties  veiksmīgai  eiroobligāciju  emisijai  2021. gada 18. oktobrī,  Eleving  Group  parāda  vērtspapīru  atmaksas  termiņš pagarināts  vēl  uz  pieciem  gadiem.    Uzņēmuma  nodrošinātās obligācijas  emitētas  ar  gada  procentu  likmi  9,5%  ar  termiņu līdz 2026. gadam
 • Fitch  Ratings  piešķīris  Eleving  Group  obligācijām  prioritāri nodrošināto  parādu  novērtējumu  ‘B-(EXP)’  ar  parāda atgūšanas novērtējumu ‘RR4’
 • Papildus  Eleving  Group  paziņoja  par  subordinēto  obligāciju emisiju  25  miljonu  EUR  apmērā,  lai  refinansētu  esošos  akcionāru aizdevumus, kā arī turpinātu stiprināt Grupas kapitāla struktūru

 

Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius: “2021. gadu sākām ar mērķi stratēģiski fokusēties uz esošajiem Grupas tirgiem un tiekties uz stabilu izaugsmi. Retrospektīvi es varu secināt, ka mūsu stratēģija ir ne tikai izpildīta, bet arī pārsniegta. Stabils rezultātu pieaugums ik ceturksni ir tam labākais pierādījums. Mūsu pārdošanas apjomi, gada ieņēmumi un EBITDA ir pieauguši vismaz par 50%, kas apliecina Eleving Group biznesa modeļa ilgtspēju. Efektīva risku pārvaldība, izmantojot automatizētus risinājumus, inovatīvas IT sistēmas un spēcīgi pārdošanas kanāli bija galvenie pīlāri rezultātu sasniegšanā.

Koncentrējoties uz esošajiem tirgiem, Eleving Group ieviesa arī dažādus jaunus produktus. No transportlīdzekļu abonēšanas un nomas pakalpojumiem Baltijā līdz ilgtermiņa patēriņa kredītlīniju risinājumiem Moldovā. Šo produktu veiksmīgā ieviešana tirgū liecina par uzņēmuma spēju apmierināt mainīgās klientu vajadzības un nākotnē būs nozīmīga loma koncerna vadošo pozīciju nostiprināšanā tirgū. 2021. gada laikā mēs ik ceturksni sasniedzām ievērojamus izaugsmes rezultātus produktīvās kreditēšanas pakalpojumu segmentā Āfrikā. Nodrošinot vietējiem uzņēmējiem pieejamu iespēju iegādāties motociklus-taksometrus, esam radījuši tūkstošiem darba vietu un uzlabojuši autovadītāju ienākumu gūšanas iespējas.

Iepriekšējā gada laikā Eleving Group ir izveidojusi stabilu pamatu biznesa ilgtspējai, ievērojot ESG principus, un mēs lepojamies ar redzamiem rezultātiem, īstenojot dažādas sociālās un vides iniciatīvas. Mūsu mērķis ir turpmāk aizvien vairāk iekļaut biznesa attīstībā uz ilgtspēju vērstus produktus un koncentrēties uz mūsu nefinanšu ziņošanas prakses uzlabošanu.”  

 

Eleving Group Finanšu direktors Māris Kreics: “2021. gads ir vislabākais Eleving Group deviņu gadu pastāvēšanā kopš uzņēmuma dibināšanas 2012. gadā. Vēlos izcelt sekojošus sasniegumus trīs galvenajās jomās.

Pirmkārt, Grupas darbības izcilība un līdzsvarota bilance. Abus rādītājus pozitīvi ietekmējusi koncerna normalizētā EBITDA 58,9 miljonu eiro apmērā, kas 1,6 reizes pārsniedz iepriekšējā gada rezultātu.

Otrkārt, 2021. gadā koncerns pārfinansēja visas savas obligāciju saistības, emitējot jaunas Latvijas uzņēmuma Mogo obligācijas 30 miljonu eiro apmērā un pārfinansējot iepriekšējās eiroobligācijas ar jaunu augstāka līmeņa nodrošināto obligāciju emisiju un piesaistot vairāk kapitāla, kā rezultātā emitējot 150 miljonu eiro vērtas eiroobligācijas ar termiņu 2026. gadā.   2021.  gads  tika  noslēgts  ar  subordinēto obligāciju  emisiju  25  miljonu  eiro  vērtībā,  kas tiek  uzskatīta,  kā  daļa  no  pašu  kapitāla  no reitingu  aģentūras  perspektīvas. Vērts atzīmēt, ka šajā īpašajā kapitāla piesaistes periodā peļņas un zaudējumu aprēķinā ir izveidojies vienreizējs refinansēšanas izdevumu apjoms 5,7 miljonu eiro apmērā, ko uzskatām par lietderīgi izlietotiem līdzekļiem.

Treškārt, mēs esam ieguldījuši ievērojamu laiku, optimizējot kompānijas bilanci; kā rezultātā esam atsavinājuši vai norakstījuši vairākus Grupas tirgus, kuros biznesa operācijas bija apturētas, tādejādi atbrīvojot resursus esošajiem aktīvajiem tirgiem. Šīs darbības ietekmēja peļņas un zaudējumu aprēķinu 4,5 miljonu eiro apmērā kā vienreizējs ārkārtas izdevumu apjoms. Mums ir arī izdevies pirms termiņa monetizēt vairākus mūsu bilancē esošos debitoru parādus, atkārtoti investējot tos produktīvos aktīvos — mūsu neto kredītportfelī, kas šobrīd ir 244,7 miljoni eiro vērts.

Noslēgumā jāsaka, ka vienreizējie ārkārtas izdevumi vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā nav ietekmējuši koncerna rentabilitāti, 2021. gadā sasniedzot 9,3 miljonus eiro no kopējiem ienākumiem, tādējādi pozicionējot Grupu darbības un finansiālam kāpumam 2022. gadā.”

 

 

Pilnais nerevidētais konsolidētais pārskats par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī: https://eleving.com/investors/

 

KONFERENCES ZVANS:

Konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadības komandu, lai apspriestu rezultātus, ir paredzēts 2022. gada 15. februārī, plkst. 15:00 CET.

Lūdzam reģistrēties šeit: http://emea.directeventreg.com/registration/8954344

 

KONTAKTI:

Eleving Group

Māris Kreics, Grupas finanšu direktors (CFO)

E-pasts: maris.kreics@eleving.com

 

Par Eleving Group

Eleving Group ir starptautiska finanšu tehnoloģiju uzņēmumu grupa ar plašu pārstāvniecību visā pasaulē. Grupa ir pārstāvēta trīs kontinentos un tās biznesa virzieni ietver transportlīdzekļu un patēriņa finansējuma pakalpojumus. Grupa, kas 2012. gadā tika dibināta ar Mogo zīmolu, patlaban darbojas 14 pasaules valstīs. Ar galveno mītnes vietu Latvijā, Eleving Group veic saimniecisko darbību Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālāzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Vairāk: www.eleving.com

 

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušanai, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotājās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citas valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kura šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētām un ievērot visus minētos ierobežojumus.

Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotājās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem, un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašumā vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.

Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālās redakcijas izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").

Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotas Karalistes sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicināšanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma.

19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005 ("Order")), vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kuram attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajam personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanas parakstīties, iegadāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Neviena persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.

TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem, II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.

 

Pielikumi
Eleving_Report_12M_2021_LV.pdf (5009.99 kB)