Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” būtiskākie mērķi un uzdevumi 2022. gadā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-12-16 15:52:39
Versijas komentārs
Teksts

2021. gada 15. decembrī akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce, apstiprinot AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2022. gadam, saskaņā ar akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” Vidēja termiņa stratēģijas projektu, ALTUM ir izvirzīti šādi būtiskākie mērķi un uzdevumi 2022. gadā:

Galvenais uzdevums – realizējot valsts atbalsta programmas, nodrošināt Altum portfeļa pieaugumu, saglabājot pozitīvu kapitāla atdevi un efektivitāti.

1. Jaunu programmu realizācijas uzsākšana Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna finansējuma ietvaros, kur galvenie atbalstāmie virzieni – klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas risinājumi, uzņēmumu digitalizācija un samazinātas īres maksas namu būvniecība, kā arī investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi, kuru īstenošanai tiks izmantots valsts budžeta finansējums.

2. Darbs pie 5. paaudzes riska kapitāla fondu izveides un to darbības uzsākšanas.

3. Pillar Assessment novērtējuma veikšana, lai ALTUM varētu kvalificēties InvestEU ieviešanas partnera statusam 2023. gadā.

4. Vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (“ESG”) aspektu izvērtēšana un integrēšana gan pieņemot ar finansēšanu saistītus lēmumus, gan ALTUM kredītriska pārvaldības procesos.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi