Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Sasaukta AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" ārkārtas akcionāru sapulce
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-12-02 10:40:20
Versijas komentārs
Teksts

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" informē, ka 2021.gada 15.decembrī plkst. 13.00 AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"  telpās, Doma laukums 4, Rīgā, ir sasaukta ārkārtas AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" akcionāru sapulce, kas tiks organizēta izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas un ar šādu darba kārtību:

  1. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības plānu un budžetu 2022.gadam
  2. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas izdevumu tāmi 2022.gadam
  3. Par AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Iekšējā audita daļas darbības plānu 2022.gadam
  4. Par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā studiju un studējošo garantiju programmas finansēšanai
  5. Par rezerves kapitāla palielināšanu un līdzekļu ieskaitīšanu rezerves kapitālā atbalsta lauksaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības garantiju programmas finansēšanai
  6. Par 2. un 3. paaudzes riska kapitāla fondu darbības rezultātiem un 5.paaudzes riska kapitāla instrumenta parametriem
  7. Par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”  2020.gada darbības vērtējumu

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. 

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi