Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2021. gada 3. ceturksni un 9 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-11-15 09:00:39
Versijas komentārs
Teksts

2021. gada 9 mēnešu ieņēmumi sastādīja 17,124 miljoni EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu pieaugot par 1%; sasniegts vēsturiski augstākais 9 mēnešu EBITDA rezultāts 3,322 miljoni EUR, pieaugums par 50% un uzrādīta neto peļņa 0,014 miljoni EUR, kas ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar 9m 2020.gadā kad tika uzrādīti neto zaudējumi 0,488 miljoni EUR. 2021.gada 9 mēnešos sasniegta 19,4% EBITDA rentabilitāte un 0.1% neto peļņas rentabilitāte. 2021. gada 3. ceturkšņa neauditētie konsolidētie ieņēmumi sasniedza 5,254 miljoni EUR apmēru, samazinoties par 20% pret 2020. gada 3.ceturksni; EBITDA rezultāts bija 0,931 miljoni EUR, uz gada bāzes samazinoties par 25%, un periodā sasniegta neto peļņa 0,295 miljoni EUR apmērā, uzrādot 11% samazinājumu uz gada bāzes. 3.ceturksnī sasniegta 17,71% EBITDA rentabilitāte un 5.62% neto peļņas rentabilitāte.

2021. gada 3. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa pārdošanas apjomu 5,254 miljoni EUR, kas ir 20% samazinājums pret 2020. gada 3. ceturksni. 2021. gada 3.ceturkšņa pārdošanas rezultāti uzrāda 13% samazinājumu salīdzinot ar 2021. gada 2.ceturksni.

2021. gada pirmajos 9 mēnešos Koncerna ieņēmumi palielinājās par 1% salīdzinot ar attiecīgo periodu 2020. gadā un sasniedza 17,124 miljonus EUR.

2021. gada 3.ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 0,931 miljoni EUR un uzrādīta neto peļņa 0,295 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 25% samazinājumu pret iepriekšējā gada 3.ceturksni un 19% samazinājumu pret iepriekšējo – 2021.gada 2.ceturksni. 2021.gada 3.ceturksnī Koncerns sasniedzis neto peļņu 0,295 miljoni EUR apmērā, uzrādot 11% samazinājumu salīdzinot ar 2020. gada attiecīgo periodu, bet uzrādot būtisku uzlabojumu salīdzinājumā ar Q2 2021, kad tika uzrādīti tīrie zaudējumi 0,327 miljoni EUR apmērā. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 17,71% rentabilitāti un 5.62% tīrās peļņas rentabilitāti.

2021.gada 9 mēnešos Koncerns sasniedzis vēsturiski augstāko EBITDA rezultātu 3,322 miljoni EUR apmērā un strādājis ar peļņu 0,014 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 50% pieaugumu pret iepriekšējā gada pirmajiem 9 mēnešiem. 2021. gada 9 mēnešos Koncerns darbojās ar peļņu 0,014 miljoni EUR apmērā, kas ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar 9m 2020.gadā kad tika uzrādīti neto zaudējumi 0,488 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 9 mēnešu EBITDA 19,4% rentabilitāti un 0.1% neto peļņas rentabilitāti.

2021. gada 3. ceturksnī EBITDA un EBITDA rentabilitātes samazinājums salīdzinot ar 2021. gada 2. ceturksni skaidrojams ar komponentu deficītu visā pasaule, kas kavē ražošanas izpildes apjomus. 9m 2021 sasniegtais EBITDA rādītājs ir vēsturiski augstākais un skaidrojams ar pieaugušo augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvaru ražoto produktu protfelī. 2021. gada 9 mēnešos EBITDA un tīrā peļņa uzrāda ievērojami labāku rezultātu salīdzinot ar 2020. gada 9 mēnešiem, kas skaidrojams ar pieaugošo pieprasījumu datu tīklu un industriālajā sektorā 2021. gadā un COVID-19 pandēmijas ietekmi uz 2020. gada 9 mēnešu rezultātiem.

Koncerna tīro peļņu 2021. gada 3. ceturksnī un 9 mēnešos negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, tostarp zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos, EIB konvertējamo garantijas vērtspapīru un EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņas, kā arī ar nomu saistītie procentu izdevumi. Labākai starpperiodu rentabilitātes salīdzināšanai, Koncerns ir aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2021. gada Q3 sasniedza 0,282 miljonus EUR un 2021. gada 9 mēnešos 1,326 miljonus EUR, attiecīgi uzrādot 5,37% un 7,74% normalizēto neto peļņas maržu.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2021.gada 30.septembrī ir sasniegts 22,685 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 4% mazāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 4,190 miljoni EUR apmērā un uzrādīti neto zaudējumi – 0,05 miljoni EUR. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 42% pieaugumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2020.gada 30.septebrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 18,5% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 37.lappusē.

Pielikumā:

·        HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem līdz 2021.gada 30.septembrim

Kontakti investoriem un medijiem:
Māris Macijevskis, CFA
Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com
http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos.

Pielikumi