Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Svarīga informācija par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces norisi
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-09-30 18:14:45
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, vienotais reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV 2114, turpmāk tekstā Sabiedrība, valde aicina akcionārus rūpīgi iepazīties ar paziņojumu par 14.10.2021 ārkārtas akcionāru sapulces norises kārtību, kas ir publicēta Sabiedrības interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā: http://www.nasdaqbaltic.com).

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta vienpadsmito daļu līdz 2021. gada 31. decembrim kapitālsabiedrības valdei ir tiesības noteikt, ka akcionāru sapulce notiek tikai elektroniski arī tad, ja tas nav paredzēts kapitālsabiedrības statūtos. Sabiedrības valde atgādina, ka akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski un akcionāri piedalās un balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Akcionāriem, kuri būs pieteikušies dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē, ne vēlāk kā līdz 2021. gada 14. oktobra plkst. 9:30, tiks nosūtīta piekļuves informācija uz akcionāra norādīto elektroniskā pasta adresi.

 

Akciju sabiedrības "Olainfarm" valde

Pielikumi
A1_Svarīga informācija_Sapulces norise_LV.docx (29.81 kB)
A2_instrukcija MS Teams_LV.pdf (330.06 kB)
A3_Balsošanas platformas lemejs.lv instrukcija_lv.pdf (396.55 kB)
1_Pieteiksanas veidlapa_Application form.docx (20.35 kB)
2_Balsojuma veidlapa_Voting instruction.docx (46.58 kB)