Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Latvijas Gāze" 2021. gada 6. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-09-07 12:05:54
Versijas komentārs
Teksts

 

 1. Sabiedrības Padomes locekļu atsaukšana.

 

Balstoties uz Komerclikuma 270.panta pirmo un otro daļu, kā arī 296.panta septīto daļu un PAS "Gazprom" 2021. gada 16. jūnija pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci un atsaukt Padomes locekļus, atbrīvot no akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amata Oliveru Gīzi, Matiasu Kolenbahu, Jeļenu Mihailovu, Kirilu Seļezņovu, Vitāliju Hatjkovu, Sergeju Kuzņecu, Hansu Pēteru Florenu, Nikolasu Merigo Kuku, Ēriku Atvaru, Juri Savicki un Oļegu Ivanovu.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 

 1. Sabiedrības Padomes vēlēšanas

 

 • Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot Padomes pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 6. septembrī:
  1. Oliveru Gīzi,
  2. Matiasu Kolenbahu,
  3. Jeļenu Mihailovu,
  4. Kirilu Seļezņovu,
  5. Vitāliju Hatjkovu,
  6. Juriju Ivanovu,
  7. Hansu Pēteru Florenu,
  8. Nikolasu Merigo Kuku,
  9. Ēriku Atvaru,
  10. Juri Savicki,
  11. Oļegu Ivanovu.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis

 

 • Noteikt ikmēneša atlīdzību par darbu akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomē Padomes priekšsēdētājam EUR 4 268 apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem EUR 3 557 apmērā un Padomes locekļiem EUR 2 845 apmērā.

 

 • Saistībā ar Padomes locekļa Sergeja Kuzņeca neizvirzīšanu pārvēlēšanai Padomē un ņemot vērā viņu personīgo ieguldījumu Sabiedrības attīstībā, noteikt papildus atlīdzību par viņu darbību 2021.gadā vienas algas apmērā.

 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu

 

Rīgā, 2021. gada 6. septembrī

 

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

Valdes priekšsēdētājs                                                                                            A. Kalvītis

Pielikumi