Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele banka” 2021. gada 2. ceturkšņa finanšu rezultāti
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-08-20 16:00:56
Versijas komentārs
Teksts

Galvenie rādītāji un notikumi

  • Spēcīgi finanšu rezultāti ar neto peļņu 32.6 miljoni eiro 2021. gada 1. pusgadā un gada kapitāla atdevi 18.1%. 2021.gada 2. ceturkšņa neto peļņa sasniedza 22.1 miljonus eiro un kapitāla atdeve bija 24.3%
  • Aktīvo klientu skaits 2021. gada 30. jūnijā sasniedza 351 tūkstoti, 12% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos 2021. gada 1. pusgadā tika izsniegts 551 miljons eiro, 198% pieaugums gada laikā. Jaunie aizdevumi 2021. gada 2. ceturksnī sasniedza 243 miljonus eiro.
  • Baltijas rezidentu depozīti 2021. gada 1. pusgadā turpināja palielināties un pieauga par 269 miljoniem eiro jeb 8%, salīdzinot ar 2020. gada beigām.
  • Banka turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 30. jūnijā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 19.4% un LCR 187%.
  • Jūlija sākumā tika pabeigts darījuma pirmais posms starp Citadele un ABLV Bank par tai piederošā hipotekārā kredītportfeļa lielākās daļas iegādi, palielinot Citadeles hipotekāro kredītportfeli par gandrīz 20%. Darījuma otro posmu paredzēts pabeigt līdz gada beigām.

Citadelei ir bijis spēcīgs pirmais pusgads, ekonomikai atkopjoties, varējām atbalstīt savus klientus ar rekorda augstu finansējumu. Aktīvo klientu skaits 2021. gada 30. jūnijā sasniedza 351 tūkstoti klientu, kas ir 12% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mobilās lietotnes aktīvo lietotāju skaits sasniedza 176 tūkstošus, kas ir par 28% vairāk kā gadu iepriekš.

Inovācijas un attīstība

Lai atbilstu klientu prasībām dažādos kanālos attiecībā uz piedāvātajiem banku produktiem un pakalpojumiem mainīgos tirgus apstākļos, Citadele 2021. gada 1. pusgadā turpināja darbu pie produktu un pakalpojumu attīstīšanas. Domājot par MVU klientu ērtībām, Citadele uzsāka attālinātu kontu atvēršanu uzņēmumiem, ļaujot klientiem ātri un efektīvi sākt savu digitālo ceļojumu. Banka ir ieviesusi jaunu rīku MVU un korporatīvajiem klientiem - Biznesa portālu. Tirgotāji var viegli vērot savu klientu uzvedību fiziskajos un interneta veikalos, kontu atlikumus dažādās bankās, ienākošos un izejošos darījumus reālajā laikā, kā arī izveidot un nosūtīt rēķinus trešajām personām. Citadele turpināja arī stiprināt savas pozīcijas mobilo maksājumu jomā – 2021. gada jūnijā tika laisti klajā FitBit Pay un Garmin Pay.

Piekrītot viedoklim, ka klimata pārmaiņas kļūst par galveno prioritāti daudzām nozarēm, tostarp finanšu iestādēm, Banka ir uzsākusi saules paneļu patēriņa kreditēšanas izmēģinājumu Lietuvā, palīdzot ekonomikai piekļūt ilgtspējīgiem aktīviem par pievilcīgāku cenu. Citadele turpinās izstrādāt jaunus piedāvājumus, kas atbalsta pāreju uz zaļu ekonomiku.

Baltijas privātpersonu, MVU, korporatīvā un līzinga segmenta klientiem jaunos aizdevumos izsniegts 551 miljons eiro

2021. gada 1. pusgadā klientiem jaunos aizdevumos tika izsniegta rekorda augsta summa – 551 miljons eiro, gandrīz divas reizes vairāk kā 2020. gada 2. pusgadā. 2021. gada 2. ceturksnī tika izsniegti 243 miljoni eiro un 31 miljons eiro tika ieguldīts vietējās korporatīvās obligācijās.

Kopējais aizdevumu portfelis 2021. gada 30. jūnijā bija 2,457 miljoni eiro, kas ir par 59% vairāk nekā 2020. gada beigās. Portfeļa pieaugumu ietekmēja SIA UniCredit Leasing (pārdēvēts par SIA Citadele Leasing) iegāde gada sākumā. Portfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties, un slikto kredītu rādītājs uz 2021. gada 30. jūniju bija 3.4%, salīdzinot ar 3.9% 2021. gada 1. ceturkšņa beigās.

Spēcīgi finanšu rezultāti

Spēcīgi finanšu rādītāji ar neto peļņu 32.6 miljoni eiro 2021. gada 1. pusgadā un gada kapitāla atdevi 18.1%. Neto peļņa 2. ceturksnī bija 22.1 miljons eiro, un kapitāla atdeve sasniedza 24.3%.

Citadele turpina darbību ar pietiekamiem kapitāla un likviditātes rādītājiem. 2021. gada 30. jūnijā kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR, ieskaitot perioda rezultātu) bija 19.4% un likviditātes seguma rādītājs (LCR) bija 187%.

Klientu depozīti 2021. gada 30. jūnijā sasniedza 3,798 miljonus eiro, 2% pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, un 3% pieaugums pret iepriekšējā gada beigām. 

Citadele iegādājas hipotekāro kredītportfeli no likvidējamās ABLV Bank

2021. gada 2. jūlijā tika pabeigts darījuma pirmais posms starp Citadele un ABLV Bank par tai piederošā hipotekārā kredītportfeļa lielākās daļas iegādi. Tā rezultātā Citadeles hipotekārais kredītportfelis ir pieaudzis par gandrīz 20% (neto pieaugums par 114 miljoniem eiro). Iegāde dos papildu pozitīvu finansiālu ietekmi, sākot ar 2021. gada 3. ceturksni. Paredzams, ka darījuma otrais posms tiks pabeigts līdz gada beigām, un tas ietvers papildu hipotekāro kredītu līgumus aptuveni 50 miljonu eiro apmērā.

Valdes sastāvs stiprināts ar jaunu risku direktori Jūliju Lebedinsku-Ļitvinovu

Kā jau iepriekš tika ziņots, Jūlija Lebedinska-Ļitvinova ir iecelta par Citadele banka risku direktori un ievēlēta par valdes locekli, kam 2021. gada 16. jūnijā tika saņemts regulatora apstiprinājums.

Par banku Citadele

Citadeles misija ir modernizēt banku nozari un sniegt klientiem un biznesam visā Baltijā vairāk iespēju.

Līdzās klasiskajiem bankas pakalpojumiem Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu: sākot ar mūsdienīgu lietotni, bezkontakta norēķiniem un zibmaksājumiem, un beidzot, kā pirmie Baltijā, piedāvājot atvērt kontu ar selfiju, maksāt ar gredzenu un uz mobilā tālruņa numuriem.

Citadele ir otra lielākā banka Latvijā pēc aktīviem. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 

         Kristīne Mennika
         Korporatīvās komunikācijas vadītāja
         Tālr. +371 26528533
         E-pasts: Kristine.Mennika@citadele.lv
         
         Ilona Frīdmane
         Investoru attiecību vadītāja
         Tālrunis: +371 29483327
         IR@citadele.lv

Pielikumi
Citadele_6m_2021_LV.pdf (1817.08 kB)