Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2021.gada 19.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-07-05 11:55:15
Versijas komentārs
Teksts

                                                 Akciju sabiedrības “VEF”
                              2021. gada 19. jūlija kārtējās akcionāru sapulces
                                                     LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2020. gada pārskata apstiprināšana.

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada pārskatu.

2. Peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” 2020. gada tīro peļņu EUR 12 953 apmērā atstāt nesadalītu.

3. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2021. gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Baltic Audit” (komercsabiedrības licences Nr.176).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2021. gada pārskata revīzijas veikšanu 6 200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2021. gada pārskata revīziju.


Pielikumā ; 1. Balsošanas veidlapa;

                 2. Pieteikšanās veidlapa dalībai akcionāru sapulcei;;

                 3. AS VEF Padomes ziņojums 2021.gada 19.jūlija kārtējai akcionāru sapulcei.

Rīgā 2021.gada 5.jūlija.

Akciju sabiedrības “VEF” valde

Pielikumi