Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 18.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
Emitents Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-06-18 15:45:56
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada 18.jūnija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums
Lēmums:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2020. gada pārskata apstiprināšana

Lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu, ar peļņu 11 530 tūkstoši euro apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Peļņas izlietošana

Lēmums:

3.1. Izmaksāt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcionāriem dividendēs 2 394 463,26euro, kas veido 0,17 euro (septiņpadsmit centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas;

3.2. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada peļņu 11 530 tūkstošu euroapmērā atstāt nesadalītu;

Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:

3.3. Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 8. jūlijs, dividenžu ieraksta datumu 2021. gada 9. jūlijs un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 12. jūlijs.

3.4. Dividendes izmaksāt ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021., 2022. un 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana

Lēmums:

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot kopējo atlīdzību 383 400 euro bez PVN.

Balsošanas rezultāti: ar balsu vairākumu priekšlikums ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Olainfarm” revidentu ir noraidīts.

 

Papildu informācija:

Jānis Dubrovskis

AS “Olainfarm” investoru attiecību konsultants

Tel. +371 29178878

E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com

Pielikumi