Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2020.gada revidēts finanšu pārskats
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-04-30 16:03:49
Versijas komentārs
Teksts

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata periodā ir EUR 1 095 956.
Neskatoties uz neto apgrozījuma samazinājumu par 8 % pārskata periodā,
sabiedrības valde ir veikusi arī izdevumu optimizāciju, kā rezultātā
sabiedrība pabeidza gadu ar auditēto peļņu EUR 12 953 apmērā.
Sabiedrības valde iesaka pārskata gada peļņu atstāt nesadalītu un 

reinvestēt   Sabiedrības attīstība.

AS VEF Valde

Papildus informācija:

Tamāra Kampāne, valdes locekle, AS VEF,
e-pasts: kampane@vef.apollo.lv

Pielikumi