Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix auditētie konsolidētie un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati par 2020.gadu
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-04-26 22:14:38
Versijas komentārs
Teksts

HansaMatrix konsolidētie ieņēmumi no līgumiem ar klientiem 2020. finanšu gadā bija 22,59 miljoni EUR, kas ir par 8,21% mazāk nekā iepriekšējā 2019. finanšu gadā. Pārskata periodā sasniegta operatīvās darbības naudas plūsma EBITDA 3,081 miljoni EUR, kas ir par 18,08% mazāka, un uzrādīti neto zaudējumi 0,552 miljoni EUR, salīdzinājumā ar 2019.gada neto peļņu 0,208 miljoni EUR apmērā.

2020.gada pārskata periodu HansaMatrix koncerns noslēdza ar konsolidētajiem ieņēmumiem no līgumiem ar klientiem (turpmāk tekstā – apgrozījums, ieņēmumi) 22,59 miljoni EUR, kas ir par 8,21% mazāk, salīdzinot ar 24,61 miljoniem EUR 2019.gadā. Pārskata periodā sasniegts: operatīvās darbības naudas plūsmas EBITDA rezultāts 3,081 miljoni EUR pret 3,761 miljoniem 2019. gadā; kā arī uzrādīti neto zaudējumi 0,552 miljoni EUR pret 0,208 miljoniem EUR neto peļņu 2019. gadā.

R&D apgrozījums 2020. gadā ziņots 1,645 miljoni EUR apmērā, kas ir par 27,74% mazāk nekā 2019.gada attiecīgais apgrozījums 2,278 miljoni EUR apmērā. 2020. gadā R&D apgrozījums sastāda 7,3% no kopējā Koncerna konsolidētā apgrozījuma. R&D pārdošanas apjoma samazinājums 2020. gadā skaidrojams ar pētniecības un attīstības pakalpojumu apjoma optikas un fotonikas jomā samazinājumu un augsto tehnoloģiju optikas un fotonikas ierīču ražošanas samazinājumu, atspoguļojot COVID-19 ārkārtas situācijas ietekmi uz P&A tēriņu budžetiem nozarē.

2020. gada pārskata periodu HansaMatrix Mātes sabiedrība noslēdza ar apgrozījumu 21,39 miljoni EUR, kas ir par 7,27% mazāk, salīdzinot ar 23,06 miljoniem EUR iepriekšējā periodā. Uzskaites periodā sasniegts operatīvās darbības naudas plūsmas EBITDA rezultāts 1,172 miljoni EUR pret 1,627 miljoniem 2019. gadā; kā arī uzrādīti neto zaudējumi 0,656 miljoni EUR salīdzinājumā ar 0,324 miljoni EUR neto peļņu 2019. gadā.

Ieņēmumus un EBITDA rezultātu 2020. gadā ietekmēja COVID-19 globālā izplatība, kas ietekmēja un radīja problēmas tādos uzņēmējdarbības vides faktoros kā personāla drošības jautājumi, piegādes ķēdes traucējumi un transporta tīkla traucējumi. COVID-19 ir ietekmējis uzņēmuma darbību jau no 2020. gada janvāra otrās puses, kad vīruss ieguva impulsu Ķīnā un Āzijā, radot būtiskus traucējumus uzņēmuma piegādes ķēdē no šā reģiona. Dažus Koncerna klientus, galvenokārt industriālā, lietu interneta (IoT) un citos sektoros, ietekmēja pandēmijas situācija, lai gan tajā pat laikā turpinājās pozitīvā tirgus tendence, kas sākās 2020. gada 3. ceturksnī – pieprasījuma pieaugums datu tīklu un medicīnas ierīču sektoros.

2020. gadā neto peļņas maržu ietekmēja samazinātie ieņēmumi un fiksēto izmaksu bāzes līmenis, procentu maksājumu uzkrājumi Eiropas Investīciju bankas finansējumam, asociētā uzņēmuma zaudējumu daļa un EIB konvertējamo garantijas vērtspapīru vērtības izmaiņu izmaksu pieaugumu Hansamatrix akciju tirgus cenas pieauguma dēļ.

HansaMatrix asociētā uzņēmuma SIA Lightpace Technologies konsolidētie ieņēmumi 2020. gadā sasniedza 0,49 milj. EUR (2019. gadā – 0,69 milj. EUR), un pārskata gads tika pabeigts ar neto zaudējumiem 0,82 milj. EUR apmērā, kas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar 2019. gada neto zaudējumu rezultātu 1,67 milj. EUR apmērā. 2020. gada 31. decembrī Lightspace Technologies kopējie aktīvi bija 11,2 milj. EUR salīdzinājumā ar 10,2 milj. EUR iepriekšējā gada beigās.

SIA Lightspace Technologies segs pārskata perioda un iepriekšējo periodu zaudējumus piesaistot jaunus ieguldījumus produktu izstrādei un peļņas nākotnē nodrošināšanai.

2020. gada 12 mēnešos Koncerns veicis investīcijas 0,84 miljonu EUR apmērā ražošanas kapacitātes palielināšanai, pētniecības pamatlīdzekļos, testa sistēmu un jaunu produktu izstrādē.

Detalizēts skaidrojums auditēto 2020.gada HnsaMatrix finanšu rezultātu atšķirībām no iepriekš ziņotajiem operatīvajiem 2020.gada finanšu rezultātiem atrodams ziņai pievienotajā HansaMatrix auditētā konsolidētā un mātes sabiedrības gada pārskata par 2020. finanšu gadu (turpmāk – Finanšu pārskats) citos pielikumos 86.lappusē.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā Finanšu pārskata 88.lappusē.

Pielikumā:

·         HansaMatrix auditētais konsolidētais un mātes sabiedrības gada pārskats par 2020. finanšu gadu.

·         Audita slēdziens

·         Valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2020.finanšu gadu.

·         Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020.finanšu gadu.

 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis,

Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts:
invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com 

Par AS “HansaMatrix”

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu, optikas un fotonikas un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
HansaMatrix_revidentu_zinojums_2020_esigned.pdf (285.91 kB)
HM_Atalgojuma zinojums_2020_LV_2021-04-26.pdf (310.74 kB)
HansaMatrix_FS_2020_LV_2021-04-26.pdf (2163.73 kB)
HMX_CGR_2020_LV_2021-04-26.pdf (494.02 kB)