Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2020. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2021-02-19 10:19:06
Versijas komentārs
Teksts

2020. gada 4. ceturkšņa neauditētie konsolidētaie ienākumi sasniedza 5,632 miljoni EUR apmēru, samazinoties par 15% pret 2019. gada 4.ceturksni; EBITDA rezultāts sastādīja 0,783 miljoni EUR, uz gada bāzes pieaugot par 12%, un periodā uzrādīta neto peļņa 0,02 miljoni EUR apmērā, samazinoties par 78% uz gada bāzes. 4.ceturksnī sasniegta 13,90% EBITDA un 0,35% neto peļņas rentabilitāte. 2020. gada 12 mēnešu neauditētie konsolidētie ienākumi sastādija 22,661 miljoni EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinoties par 8%; EBITDA rezultāts 2,997 miljoni EUR, samazinājums par 19% un neto zaudējumi 0,468 miljoni EUR. 2020.gada 12 mēnešos sasniegta 13,2% EBITDA rentabilitāte.

2020. gada 4. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa ienākumu apjomu 5,632 miljoni EUR, uzrādot 15% samazinājumu pret 2019. gada 4. ceturksni. 2020. gada 4.ceturkšņa ienākumu rezultāti uzrāda 14% samazinājumu salīdzinot ar 2020. gada 3.ceturksni.

2020. gada 9 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 22,661 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 8% samazinājumu pret 2019. gada 12 mēnešu periodu.

2020. gada 3. ceturksnī ir sasniegts EBITDA rādītājs 0,783 miljoni EUR un uzrādīta neto peļņa 0,02 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 12% palielinājumu pret 2019. gada 4. ceturksni bet 37% samazinājumu pret iepriekšējo – 2020. gada 3. ceturksni. 2020.gada 4. ceturksnī Sabiedrība uzrāda neto peļņu 0,02 miljoni EUR apmērā, uzrādot 78% samazinājumu pret 2019. gada 4. ceturksni un 94% samazinājumu pret 2020. gada 3. ceturksni. Rezultāti uzrāda 13,90% ceturkšņa EBITDA rentabilitāti un 0,35% tīrās peļņas rentabilitāti.

2020.gada 12 mēnešos Sabiedrība uzrāda EBITDA rezultātu 2,997 miljoni EUR un zaudējumus 0,468 miljoni EUR apmērā. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 19% samazinājumu pret iepriekšējā gada 12 mēnešiem. 2020. gada 12 mēnešos Sabiedrība darbojās ar zaudējumiem, kamēr 2019. gada 12 mēnešos tīrās peļņas rezultāts bija 0,208 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 13,2% 12 mēnešu EBITDA rentabilitāti.

Gadu mijā ir vērojama COVID-19 situācijas pasliktināšanās un negatīvās ietekmes palielināšanās attiecībā uz dažu Sabiedrības klientu uzņēmējdarbību, bet tajā pašā laikā turpinās pozitīva tirgus tendence - palielināts pieprasījums datu tīklu un medicīnas ierīču sektoros. 2021.gada sākumā ir vērojama arī situācijas pasliktināšanās izejmateriālu transportēšanas ziņā un komponenšu pieejamības ziņā, kas var atstāt iespaidu uz ražošanas pasūtījumu izpildes laikiem.

Pārdošanas rezultātus, EBITDA rentabilitāti un tīrās peļņas rentabilitāti 2020. gada 12 mēnešos ir ietekmējusi COVID-19 izplatība pasaulē, radot izaicinājumus tādās jomās kā personāla drošības jautājumi, piegādes ķēdes traucējumi un transporta plūsmas traucējumi.

2020.gada 4.ceturksnī R&D apgrozījums pieauga par 13% salīdzinot ar 2019.gada 4.ceturkšņa līmeni un par 361% salīdzinot ar 2020. gada 3. ceturksni, dodot 15.8% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Pētniecības grantu ieņēmumi netiek ieskaitīti R&D pārdošanas apjomā. 2020. gada 4.ceturksnī Sabiedrība turpināja augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas sākas 2020. gada 1. janvārī un beidzas 2020.gada 31.decembrī, ir sasniegts 22.661 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 4% mazāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 30. septembrī un par 8% mazāk salīdzinot ar 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,997 miljoni EUR apmērā un uzrādīti 12 mēnešu zaudējumi 0,468 miljoni EUR apmērā. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 3% pieaugumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 30.septembrī un 19% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 31. decembrī. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 13,2% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 34.lappusē.

Pielikumā:

·        HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 12 mēnešiem līdz 2020.gada 31.decembrim.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
2021-02-09_HM_report_12m_2020_NASDAQ_LV_2021-02-19.pdf (1458.76 kB)