Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-12-23 16:24:01
Versijas komentārs
Teksts

Par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

Akciju sabiedrība „Grindeks” informē, ka šodien, ievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2020. gada 22. decembra lēmumu un atsaucoties uz 2020. gada 23. decembra paziņojumu oficiālajā izdevējā „Latvijas Vēstnesis”, sāksies AS „Grindeks” akcionāra SIA „Liplat Holding” izteiktais obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu tiek publicēta šāda informācija:

Informācija par piedāvājumu

Mērķa sabiedrība: AS „Grindeks”, vienotais reģistrācijas numurs 40003034935; juridiskā adrese: Rīga, Krustpils iela 53, LV-1057, Latvija, tālr.: +371 67083500, e-pasts: grindeks@grindeks.lv, interneta mājaslapa: www.grindeks.lv.

Piedāvātājs

SIA „Liplat Holding”, reģistrēta 11.04.2019 ar reģistrācijas numuru 40203206071; juridiskā adrese: Raunas iela 23, Rīga, Latvija, LV-1039. Piedāvātājam pieder 94,16% no akciju sabiedrības „GRINDEKS” akcijām.

Vienas akcijas atpirkšanas cena un tās noteikšanai izmantotās metodes

Vienas akcijas atpirkšanas cena ir EUR 13,59 (trīspadsmit eiro un piecdesmit deviņi centi).

Atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 2. un 3. punktā norādītās metodes, izvēloties atbilstošu metodi, ar kuru var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta trešo daļu, atpirkšanas cenas noteikšanai netiek izmantota Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 1. punktā norādītā metode. Atpirkšanas cena ir noteikta pēc Finanšu instrumentu tirgus likuma 74. panta pirmās daļas 2. punktā paredzētās metodes – nosakot akcijas vidējo svērto cenu regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, kurā ar attiecīgo akciju ir bijis vislielākais apgrozījums pēdējo 12 mēnešu laikā. Akcijas vidējo svērto cenu aprēķina par pēdējiem 12 mēnešiem pirms šā likuma 66. panta ceturtajā daļā norādīto apstākļu iestāšanās.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš un termiņš, kad tiks paziņoti rezultāti

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas no dienas, kad Piedāvātājs saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 73. panta ceturto daļu oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publicē informāciju par akciju atpirkšanas piedāvājumu.

Ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiks uzskatīta nākamā darba diena.

Piedāvājuma termiņa pēdējā dienā Mērķa sabiedrības akcionāri var atsaukties uz akciju atpirkšanas piedāvājumu līdz plkst. 16.00.

Piedāvātājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, regulētā tirgus organizētājam „Nasdaq Riga” un Mērķa sabiedrībai ziņojumu par piedāvājuma rezultātiem.

Piedāvātājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņa beigām publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” sludinājumu par piedāvājuma rezultātiem.

Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu

Ar prospektu var iepazīties vai saņemt tā kopiju zvērinātu advokātu birojā „PricewaterhouseCoopers Legal”, Krišjāņa Valdemāra ielā 21, 7. stāvā, Rīgā, LV-1010, piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie zvērināta advokāta palīga Jāņa Gavara pa tālruņa numuru +371 25429674 vai e-pastā janis.gavars@pwc.com.

Prospekts tiks ievietots „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

Datumi, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini

Piedāvājums noslēgsies 2021. gada 22. janvārī.

Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 26. janvārī.

Norēķini notiks 2021. gada 27. janvārī.

 

Pielikumā: 16.11.2020. Akciju sabiedrības „GRINDEKS” obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts.

 

Kontakti:

Laila Kļaviņa, AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja

Tel.: 67083370, 29256012

fakss: 67083505

E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

www.grindeks.lv

 

Pielikumi
Obligatais_akciju_atpirksanas_piedavajums.pdf (628.35 kB)