Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele banka” 2020. gada 3. ceturkšņa finanšu rezultāti
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-11-30 16:00:06
Versijas komentārs
Teksts

Galvenie rādītāji un notikumi

  • Uzņēmējdarbības noskaņojums 2020. gada 3. ceturksnī uzlabojās. Biznesa aktivitāte ir atgriezusies pirms Covid-19 līmenī, un Citadeles aktīvo klientu skaits sasniedza visu laiku augstāko rādītāju.
  • Aktīvo klientu skaits 2020. gada 30. septembrī sasniedza 322 tūkstošus, 8% pieaugums gada laikā.
  • Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos kredītos 2020. gada 9 mēnešos izsniegti 327 miljoni eiro.
  • Baltijas rezidentu depozīti pieauga par 258 miljoniem eiro 2020. gada 9 mēnešos, 9% pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gada beigām
  • Neto peļņa trešajā ceturksnī sasniedza 8.5 miljonus eiro, un Banka sagaida arī gada noslēgumu ar uzlabotiem finanšu rādītājiem.
  • Moody’s paaugstināja Citadeles kredītreitingu līdz investīciju pakāpes reitingam, piešķirot Baa3 reitingu ar stabilu nākotnes prognozi.

Covid-19 pandēmija turpināja ietekmēt pasaules ekonomiku arī 2020. gada 3. ceturksnī. Baltijas reģionam 3. ceturksnī ir veicies labāk nekā daudzām citām valstīm, IKP samazinoties mazāk nekā pārējā eiro zonā.

Kopumā uzņēmējdarbības noskaņojums 2020. gada 3. ceturksnī uzlabojās. Klientu aktivitāte pieauga un jaunu piesaistīto klientu skaits sasniedza gandrīz 5 tūkstošus, 55% vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Aktīvo klientu skaits uz 2020. gada 30. septembri sasniedza 322 tūkstošus klientu, kas ir par 8% vairāk nekā gadu iepriekš.

Mobilās lietotnes lietotāju un Internetbankas klientu skaits pieauga attiecīgi par 18% un 4%, sasniedzot 139 tūkstošus aktīvo Mobilās lietotnes lietotāju un 192 tūkstošus aktīvo Internetbankas klientu.

Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos kredītos izsniegti 327 miljoni eiro

2020. gada 9 mēnešos Baltijas privātpersonu, MVU un korporatīvā segmenta klientiem jaunos kredītos tika izsniegti 327 miljoni eiro, no kuriem 141 miljons eiro tika izsniegti 2020. gada 3. ceturksnī, divas reizes vairāk kā 2. ceturksnī. Kopējais aizdevumu portfelis bija 1,537 miljoni eiro, kas ir neliels samazinājums salīdzinot ar 2019. gada beigām.

Klientu depozīti 2020. gada 30. septembrī sasniedza 3,542 miljonus eiro, 8% pieaugums salīdzinājumā ar 2019. gada beigām, norādot uz klientu bāzes finansiālo stabilitāti.

Atbalsts klientiem

Lai arī septembrī ir noslēdzies moratorijs par vienotu banku pieeju aizdevuma atmaksas labvēlības perioda piešķiršanai, Citadele aicina klientus neparedzētu finanšu izaicinājumu gadījumā savlaicīgi vērsties bankā. Katrs gadījums tiks izvērtēts individuāli, lai atrastu labāko risinājumu un sniegtu atbalstu klientiem īslaicīgās finansiālās grūtībās.

Pieprasījums pēc aizdevumu atmaksas labvēlības perioda ir saglabājies salīdzinoši zems - 2.5 tūkstoši pieteikumu 2020. gada 9 mēnešos, no kuriem 98% tika saņemti 2020. gada 1. pusgada laikā. Grupas kredītportfeļa kvalitāte ir laba, ar nelielām izmaiņām perioda laikā.

Inovācijas un attīstība

3. ceturksnī tika turpināts darbs pie jaunu produktu un pakalpojumu izstrādes. Reaģējot uz pieaugošo bezkontakta maksāju pieprasījumu, banka ieviesa maksājumu gredzenus kā papildus bezkontakta maksājuma veidu. X smart kartes šobrīd ir pieejamas arī studentiem un jauniešiem, un X kartēm tika ieviests papildus piedāvājums - Covid-19 apdrošināšana ceļojuma laikā, kā arī esošā apdrošināšana (velosipēdu apdrošināšana un mājas palīdzības komplekts) tika pagarināts līdz gada beigām.

Citadele kredītreitings paaugstināts līdz investīciju pakāpes reitingam

2020. gada 29. septembrī Moody’s paaugstināja Citadeles kredītreitingu, piešķirot Baa3 reitingu ar stabilu nākotnes prognozi. Reitinga paaugstināšanas pamatā galvenokārt ir uzlabojums Citadeles darbības pamatrādītājos un plānotās SIA UniCredit Leasing iegādes ietekme uz bankas kredītprofilu, kā arī augstāka kapitalizācija un problemātisko kredītu samazināšanās. Šobrīd visas uzraugošo institūciju atļaujas SIA UniCredit Leasing iegādes darījumam ir saņemtas, un to plānots noslēgt 2020. gada beigās, Citadelei iegūstot kontroli 2021. gada janvāra sākumā. Tas dos papildus pozitīvu finansiālu ietekmi 2021. gadā.

Spēcīgi likviditātes un kapitāla rādītāji

Citadele turpina darbību ar kapitāla un likviditātes radītājiem kas būtiski pārsniedz regulatora prasības: 2020. gada 30. septembrī kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) ir 22.2% un likviditātes seguma rādītāja (LCR) 390%.

Kaut arī Covid-19 pandēmijas sekas ir negatīvi ietekmējušas 2020. gada 9 mēnešu finanšu rezultātus, 3. ceturkšņa rādītāji un peļņa 8.5 miljonu eiro apmērā liecina par spēcīgu pamatdarbības biznesu.

Citadeles galvenās biroja ēkas pārdošana

Citadele un Lords LB Baltic Green Fund (V) parakstījuši vienošanos par īpašumtiesību maiņu Citadeles galvenā biroja ēkai Rīgā. Darījums papildus stiprinās bankas finanšu stāvokli un tā ietekme tiks atzīta 4. ceturkšņa laikā. Citadeles grupas galvenā biroja un filiāles atrašanās vieta paliks nemainīgas. 

Bankas galvenā uzmanība ir bijusi un turpmāk būs vērsta uz klientu un darbinieku drošību un labklājību

Ņemot vērā Covid-19 gadījumu skaita palielināšanos Baltijā un atjaunotos ierobežojumus, Citadeles filiāles no 30. septembra ir pārorientētas uz apmeklējumu pēc iepriekšēja pieraksta tiem pakalpojumiem, kurus nepieciešams veikt klātienē. Citadeles darbiniekiem ir nodrošināta Covid-19 veselības apdrošināšana, un lielākā daļa no darbiniekiem strādā attālināti. Klientiem ir pieejami attālinātie pakalpojumi, piemēram, SkyBranch, mobilā lietotne un internetbanka, kas tiek arī plaši izmantoti.

 

         Kristīne Mennika
         Korporatīvās komunikācijas vadītāja
         Mob. tālrunis: +371 26528533
         Kristine.Mennika@citadele.lv
         
         Ilona Frīdmane
         Investoru attiecību vadītāja
         Mob. tālrunis: +371 29483327
         IR@citadele.lv
         
         Mihails Goļevs
         Finanšu institūciju daļas vadītājs
         Mob. tālrunis: +371 26196685
         IR@citadele.lv

Pielikumi
Citadele_Q3_2020_LV.pdf (1636.21 kB)