Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2020. gada 6 mēnešiem
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-08-31 17:53:08
Versijas komentārs
Teksts

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ Neto apgrozījums 2020.gada pirmā pusgadā ir  595926 EUR, kas  ir  par 305511  EUR jeb 33.9 % mazāk  kā 2019.gada 1.pusgadā.2020.gada 1.pusgads noslēgts ar zaudējumiem 179614 EUR apmērā. Zaudējumi uz vienu akciju -0.20 EUR

Peļņas vai zaudējumu aprēķins .

 

 

30.06.2020

30.06.2019

Nr p.k.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

1

2

4

5

1

Neto apgrozījums

595926

901437

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

(708140)

(932062)

3

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

(112214)

(30625)

4

Pārdošanas izmaksas

(24395)

(22269)

5

Administrācijas izmaksas

(40129)

(42087)

6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi.

8069

13741

7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

(10332)

(9570)

8

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(613)

(625)

9

Peļņa un zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem

(179614)

(91435)

10

Ārkārtas ieņēmumi

 

 

11

Ārkārtas izmaksas

 

 

12

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

(179614)

(91385)

13

Uzņēmuma ienāk. nodoklis par pārskata periodu

0

(257)

14

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

(179614)

(91692)

Pielikumā:

Finanšu informācija par periodu no 01.01.2020. līdz 30.06.2020.

Valde

 

Irēna Burve

Galvenā grāmatvede
 AS KURZEMES ATSLĒGA-1
  Tel.: 63448075
  E-pasts: gramatv@ka1

Pielikumi