Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
HansaMatrix konsolidētais starpperioda finanšu pārskats par 2020. gada 2. ceturksni un 6 mēnešiem
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-08-21 16:29:04
Versijas komentārs
Teksts

2020. gada 2. ceturkšņa neauditētie konsolidētaie ienākumi sasniedza 5,290 miljoni EUR apmēru, samazinoties par 11% pret 2019. gada 2.ceturksni; EBITDA rezultāts sastādīja 0,527 miljoni EUR, uz gada bāzes samazinoties par 45%, un periodā uzrādīti zaudējumi 0,383 miljoni EUR apmērā. 2.ceturksnī sasniegta 9,96% EBITDA rentabilitāte. 2020. gada 6 mēnešu neauditētie konsolidētaie ienākumi sastādija 10,474 miljoni EUR, salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu samazinoties par 12%; EBITDA rezultāts 0,968 miljoni EUR, samazinājums par 53% un neto zaudējumi 0,818 miljoni EUR. 2020.gada 6 mēnešos sasniegta 9,2% EBITDA rentabilitāte.

2020. gada 2. ceturksnī HansaMatrix sasniedza ceturkšņa ienākumu apjomu 5,290 miljoni EUR, kas ir 11% samazinājums pret 2019. gada 2. ceturksni. 2020. gada 2.ceturkšņa ienākumu rezultāti uzrāda 2% pieaugumu salīdzinot ar 2020. gada 1.ceturksni.

2020. gada 6 mēnešos HansaMatrix sasniedzis 10,474 miljonu EUR pārdošanas apjomu, kas uzrāda 12% samazinājumu pret 2019. gada pirmo 6 mēnešu periodu.

2020. gada 2. ceturksnī ir sasniegts ceturkšņa EBITDA 0,527 miljoni EUR un uzrādīti neto zaudējumi 0,383 miljoni EUR. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 45% samazinājumu pret 2019. gada 2. ceturksni, bet 19% pieaugumu pret iepriekšējo – 2020. gada 1. ceturksni. 2020.gada 2.ceturksnī Sabiedrība uzrāda mazākus zaudējumus nekā 2020. gada 1. ceturksnī, kad tie sasniedza 0,435 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 9,96% rentabilitāti.

2020.gada 6 mēnešos Sabiedrība uzrāda EBITDA rezultātu 0,968 miljoni EUR un 0,818 miljoni EUR zaudējumus. Uzskaites perioda EBITDA rezultāts uzrāda 53% samazinājumu pret iepriekšējā gada pirmajiem 6 mēnešiem un 41% samazinājumu pret iepriekšējā gada pēdējiem 6 mēnešiem. 2020. gada 6 mēnešos Sabiedrība darbojās ar zaudējumiem, kamēr 2019. gada pirmajos un pēdējos 6 mēnešos peļņas rezultāts bija 0,146 un 0,062 miljoni EUR. Rezultāti uzrāda 2020.gada 6 mēnešu EBITDA 9,2% rentabilitāti.

Faktori, kas ietekmējuši ieņēmumu samazinājumu un rentabilitātes pasliktināšanos, ir saistīti ar COVID-19 izplatību pasaulē, un ir šādi: personāla drošības jautājumi, piegādes ķēdes traucējumi un klientu pieprasījuma pavājināšanās. COVID-19 Sabiedrību ietekmēja jau 2020. gada janvāra otrajā pusē, kad vīruss strauji izplatījās Ķīnā un Āzijā, radot ievērojamus traucējumus Sabiedrības piegādes ķēdēs.

Sabiedrība uzskata, ka COVID-19 situācijas vislielākā ietekme uz biznesa apjomiem bija koncentrēta laika posmā no 2020. gada februāra līdz 2020. gada maijam. Ieņēmumu prognozes turpmākajiem biznesa apjomiem norāda uz zināmiem biznesa vides uzlabojumiem nozarē, tomēr sakarā ar joprojām grūti paredzamu vispārējās COVID-19 situācijas attīstību, ir pāragri sniegt potenciālās ietekmes novērtējumu uz HansaMatrix ieņēmumu apjomu 2020. gada 3. un 4. ceturksnī.

Papildus tīrās peļņas rentabilitāti negatīvi ietekmējis lielāks ražošanas pamatlīdzekļu nolietojums būtisko pēdējā laika investīciju pamatlīdzekļos ietekmē, procentu maksājumi, kuros tiek iekļauts procentu maksājuma uzkrājums Eiropas Investīciju bankas finansējumam, kā arī attiecināmie asociēto uzņēmumu zaudējumi, kuru attiecināmā izmaksu daļa pieaug, palielinoties HansaMatrix līdzdalībai tajos.

2020.gada 2.ceturksnī R&D apgrozījums samazinājās par 70% salīdzinot ar 2019.gada 2.ceturkšņa līmeni un samazinājās par 62% salīdzinot ar 2020. gada 1. ceturksni, dodot 3,3% daļu Sabiedrības konsolidētajā apgrozījumā. Sabiedrība turpināja augsto tehnoloģiju optisko ierīču ražošanu un ar vairāku citu pētniecības un attīstības projektu realizāciju, tomēr ceturkšņa apjomus ir ietekmējusi COVID-19 situācija, radot izaicinājumus personāla drošības, piegāžu ķēžu un transporta tīklu jautājumos.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 30.jūnijā ir sasniegts 23,204 miljoni EUR apgrozījums, kas ir par 3% mazāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas 2020.gada 31. martā, bet 6% pieaugums, salīdzinot ar 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2019. gada 30.jūnijā. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 2,611 miljoni EUR apmērā un uzrādīti 12 mēnešu neto zaudējumi 0,756 miljoni EUR apmērā. Pēdējo 12 mēnešu perioda EBITDA rezultāts uzrāda 14% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2020.gada 31.martā un 23% samazinājumu pret pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzas 2019. gada 30.jūnijā. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 11,3% rentabilitāti.

Ziņas tekstā lietoto alternatīvo snieguma rādītāju (ASR) definīcijas atrodamas ziņai pievienotajā HansaMatrix nerevidētā starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata 34.lappusē.

Pielikumā:

·        HansaMatrix Nerevidēts starpperioda saīsinātais konsolidētais finanšu pārskats par 2020.gada 6 mēnešiem līdz 2020.gada 30.jūnijam

 

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors
Tālrunis: +371 6780 0002
E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par HansaMatrix 

HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
2020-08-20_HM_report_6m_2020_NASDAQ_LV.pdf (1408.25 kB)