Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA “DelfinGroup” finanšu rezultāti par 2020. gada pirmo pusgadu
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-08-04 15:41:23
Versijas komentārs Korekcijas angļu valodas tekstā un prezentacijas 17. slaidā.
Teksts

SIA DelfinGroup publicē neauditētus saīsinātus konsolidētos finanšu pārskatus par 2020. gada pirmo pusgadu.

Korekcijas angļu valodas tekstā un prezentacijas 17. slaidā.

2020. gada 1. pusgadā uzņēmuma apgrozījums, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo periodu, ir palielinājies par 7,3%, sasniedzot 10,9 miljonu euro, savukārt peļņa sasniedza 2,03 miljonus euro.

DelfinGroup vīzija ir sasniegt augstāko novērtējuma līmeni, kas balstīta uzņēmuma vērtībās - vienkāršībā, pieejamībā, cieņā, progresā, ambīcijas, meistarība un fokusā uz klientu.

2020. gada 1. pusgadā DelfinGroup darbojās atbilstoši uzņēmuma vērtībām, stratēģijai un uzstādītajiem mērķiem, kā arī darbība tika pakārtota 2020.gada 12. martā valstī pasludinātajai ārkārtas situācijai saistībā ar COVID-19. DelfinGroup sekmīgi pakārtoja savu darbību COVID-19 izraisītajai krīzei. Uzņēmuma uzmanība tika vērsta uz naudas rezervju nodrošināšanu un izdevumu pozīciju pārskatīšanu atbilstoši situācijai. Papildus tika ieviesta stingrāka kredītņēmēju maksātspējas izvērtēšana, kā rezultātā tika izsniegts mazāks aizdevumu apjoms. Minētās krīzes dēļ bija arī mazāks dabīgais pieprasījums pēc uzņēmuma pakalpojumiem. Līdz ar ierobežojumu atcelšanu DelfinGroup koriģēja stratēģiju un atgriezās pie iepriekš uzņemtā izaugsmes tempa.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs  Agris Evertovskis: “Ir liels gandarījums, ka pateicoties labai stratēģiskai plānošanai un stratēģijas izpildei neskaidrā, ļoti nopietnā situācijā ar daudz nezināmajiem, ir panākts esošais sniegums. Manuprāt, tā ir lieliska indikācija investoriem, darbiniekiem un sadarbības partneriem par mūsu komandas augsto profesionalitāti”.

SIA DelfinGroup valdes loceklis, izpilddirektors Didzis Ādmīdiņš, kas cita starpā atbild par patēriņa kreditēšanas segmentu: “Uzņēmuma konservatīvā kredītpolitika ir attaisnojusi sevi, jo krīzes laikā slikto kredītu īpatsvars netika būtiski ietekmēts. Zināmos segmentos pat ir novēroti uzlabojumi. Gan krīzes laikā, gan šobrīd aktīvi strādājam, lai ieviestu produktu uzlabojumus un spētu nodrošināt labāku klientu servisu mūsu klientiem.”

“Kā pierādīja ārkārtas situācijas laiks, tad lombarda produkts ļauj nodrošināt uzņēmumam stabilu ieņēmumu bāzi arī ekonomikas lejupslīdes brīžos. Īslaicīgo lombarda aizdevumu procentu ieņēmumu kritumu 2. ceturkšņa sākumā veiksmīgi kompensēja uzcenojuma ieņēmumu izaugsme no pārdošanas lombarda veikalos 87 filiālēs un internetā https://veikals.banknote.lv”, papildina uzņēmuma valdes loceklis, komercdirektors Ivars Lamberts. 

“Pozitīvs signāls mūsu darbam ir, neskatoties uz visiem apstākļiem, ļoti veiksmīgā obligāciju finansējuma piesaiste 1. pusgada beigās un visu pieejamo uzņēmuma obligāciju emisijas izpirkšanu pilnā apjomā, kas apliecina investoru aktivitātes atgriešanos un uzņēmuma darbības novērtējumu”, tā secina uzņēmuma valdes loceklis, finanšu direktors Kristaps Bergmanis.

2020. gada 2. ceturksnī uzņēmums piesaistīja papildu finansējumu 0,98 miljonu euro apmērā 2019. gada 15. novembrī emitētajām obligācijām ISIN LV0000802379, kas uz 2020. gada 31. jūliju ir izpirktas par visu kopējo apjomu EUR 5 000 000. Piesaistītie līdzekļi tika novirzīti esošo saistību pret savstarpējo aizdevumu platformu Mintos dzēšanai un obligāciju ISIN LV0000801322 pamatsummas dzēšanai.

Sekojot COVID-19 ietekmei Eiropā 2020. gada 1.pusgadā, samazinājās savstarpējo aizdevumu platformas Mintos investoru aktivitāte kā rezultātā palielinājās finansējuma izmaksas, kuras perioda beigās atgriezās pirmskrīzes līmenī.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, kā arī ieviešot ārkārtas risinājumus kā atbildes reakciju uz COVID-19 ietekmi, 2020. gada 1. pusgadā tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa*,  %
Neto kredītportfelis 32,25        +  2,2%
Aktīvi  41,23        +  7,7%
Neto peļņa 2,03        -  0,5% 

*  Neto kredītportfelis un aktīvi salīdzināti pret 31.12.2019.
   Neto peļņa salīdzināta pret 2019. gada attiecīgo periodu.

DelfinGroup iesniedz neauditētu saīsinātu konsolidēto sabiedrības pārskatu par 2020. gada 1. pusgadu.

DelfinGroup iesniedz investoru prezentāciju par  2020. gada 2. ceturkšņa darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

__________________________________________________________________

SIA DelfinGroup ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā, un pārstāv zīmolus  Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Koncerna pamatpakalpojumi ir lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. Koncerns darbojas 38 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 87 Banknote filiālēs, tāpat uzņēmums ir pārstāvēts digitālajā vidē ar attālinātu pakalpojuma sniegšanu – patēriņa aizdevumu jomā un internetveikalā. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2019. gadā nodokļos ir samaksājis 2,97 miljonus euro. SIA DelfinGroup ir LAFPA un LTRK biedrs un ir saņēmis VID sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu.

SIA DelfinGroup ir emitējusi obligācijas, kuras Nasdaq Riga biržā ir iekļautas kopš 2014. gada. Uzņēmuma investoru lokā ir gan privātpersonas, gan institucionālie investori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un citām valstīm.

 

         Kristaps Bergmanis
         Tel.: +371 29144168
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv

Pielikumi