Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 31.jūlijā lēmumu projekts.
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-07-15 17:18:38
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās

akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 31.jūlijā

lēmumu projekts.

 

Dienas kārtībā:

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.

Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Valdes ziņojumu.

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” Padomes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.

Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības Padomes ziņojumu.

3.AS ”VEF Radiotehnika RRR” Revīzijas komitejas ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem

Ar ………… % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Pieņemt zināšanai Akciju Sabiedrības revīzijas komitejas ziņojumu par 2019.gada darbības rezultātiem.

4. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērināta revidenta ziņojums.

Ar ......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju Sabiedrības zvērināta revidenta ziņojumu.

5. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada pārskata apstiprināšana

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada pārskatu .

6. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2019.gada peļņas sadale.

Ar ...........% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

2019. gada zaudējumus segt ar nākamo periodu peļņu no ražošanas procesa rezultātā gūtajiem ieņēmumiem un neprofila aktīvu pārdošanas.

7. AS ”VEF Radiotehnika RRR” 2020.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana

Ar ............ % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

apstiprināt akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” 2020.gada darbības plānu un budžetu (aprēķini norādīti EUR, bez PVN):

  1 Ieņēmumi 35 060
1.1.Ieņēmumi no gatavās produkcijas realizācijas 25 500
1.2.Citi ieņēmumi 9 560
2. Ražošanas izmaksas, t.sk. 28 589
2.1.Ražošanas izmaksas un pakalpojumi 10 625
2.2.Nolietojums 6 345
2.3.Darba alga ar nodokli. 3 810
2.4.Komunālie pakalpojumi 3 520
2.5.Nekustamā īpašuma nodoklis 4 289
3. Bruto peļņa 6 471
4. Pārdošanas izmaksas 815
5. Administrācijas izmaksas 12 585
6. Peļņa no pārējās saimnieciskās darbības 18 500
7. Procentu maksājumi un tamlīdzīdas izmaksas 8 380
8.Peļņa pirms nodokļiem 3 191
9.Peļņa pēc nodokļiem 3 191

 

8. AS ”VEF Radiotehnika RRR” zvērinātā revidenta vēlēšanas 2020.gadam.

Ar .......... % klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums :

ievēlēt par AS”VEF Radiotehnika RRR” zvērināto revidentu 2020.gadam revidentu SIA “Audita pakalpojumi V.E.”, Reģ. Nr. 40003529178 (sertifikāts Nr. 22) un noteikt atlīdzību 3000 EUR.

 

 

Balsojuma_veidlapa_2020-07-31_.docx

Pielikumi