Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana 2020.gada 31.jūlijā
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-07-01 11:14:59
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” (vienotais reģ.Nr.LV400032867412) Valde paziņo, ka 2020.gada 31.jūlijā pulkstens 12.00, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D notiks akcionāru pilnsapulce.

Dienas kārtībā:

1.Valdes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.

2. Padomes ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.

3. Revīzijas komitejas ziņojums par 2019.gada darbības rezultātiem.

4. Zvērināta revidenta ziņojums.

5. 2019.gada pārskata apstiprināšana.

6. 2019.gada peļņas sadale.

7. 2020.gada budžeta un darbības plāna apstiprināšana.

8. Zvērinātā revidenta vēlēšanas 2020.gadam un atlīdzības noteikšana.

 

Akcionāru reģistrēšanās pilnsapulces dienā – 2020.gada 31.jūlijā no 11.00 līdz 12.00 sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai AS “VEF Radiotehnika RRR” kārtējā akcionāru pilnsapulcē ir 2020.gada 23.jūlijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējā akcionāru pilnsapulcē 2020.gada 31.jūlijā.

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: vefrrr@latnet.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Kurzemes prospekts 3D, Rīga, LV-1067. Balsošanai jāizmanto publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2020. gada 30.jūlija dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda personību apliecinošs dokuments, pilnvarotajiem pārstāvjiem – arī atbilstoši noformēta pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama AS “VEF Radiotehnika RRR” interneta majas lapā www.rrr.lv oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un Akciju Sabiedrības „Nasdaq Riga” internet mājas lapā www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāri var iepazīties ar pilnsapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sākot ar 2020.gada 15.jūliju darba dienās no pulksten 10.00 līdz 13.00, A/S ’VEF Radiotehnika RRR” grāmatvedībā, Rīgā, Kurzemes prospektā 3D, tālrunis 67852054, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Rīgā, Kurzemes pr.3D A/S”VEF Radiotehnika RRR”.

Pielikumi