Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības „GRINDEKS” kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-06-16 16:43:37
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „Grindeks”, vienotais reģ. nr. 40003034935, juridiskā adrese: Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 (tālāk tekstā – Sabiedrība), valde, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina visus akcionārus 2020. gada 30. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā. 

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz Sabiedrības e-pasta adresi: liene.snore@grindeks.lv; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja akcionāru identificēt. 

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsis, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2020. gada 29. jūnijam.

Pielikumā:

AS „Grindeks” lēmumu projekti,
Balsošanas veidlapa,
Padomes ziņojums,
Revīzijas komitejas kandidātu CV
AS „Grindeks” Valdes un padomes atalgojuma politika

Akciju sabiedrības „Grindeks” valde

Papildu informācija:
Laila Kļaviņa
AS „Grindeks” Komunikācijas departamenta vadītāja
Tel.: (+371) 67083370, (+371) 29256012
fakss: (+371) 67083505
E-pasts: laila.klavina@grindeks.lv

 

Pielikumi
Grindeks_balsosanas_veidlapa_LV.docx (26.14 kB)
Grindeks_lemumuprojekti_LV_30062020.pdf (126.22 kB)
Naglis_CV_2020_LV.pdf (189.65 kB)
Garoza_CV_2020_LV.pdf (838.08 kB)
Osis_CV_2020_LV.pdf (216.13 kB)
Padomes_zinojums_akcionaru_sapulcei_2020_LV.pdf (431.78 kB)
Grindeks_atalgojuma_politika_LV.pdf (215.12 kB)