Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS Storent Investments paziņo par obligāciju (ISIN LV0000802304) daļēju atpirkšanu
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-06-11 19:51:58
Versijas komentārs
Teksts

AS Storent Investments (turpmāk – Storent), izmantojot obligāciju (ISIN LV0000802304) (turpmāk – Obligācijas) noteikumu 16.punktā paredzētās tiesības, kas cita starpā paredz Storent tiesības jebkurā brīdī jebkādā veidā un par jebkuru cenu iegādāties Obligācijas otrreizējā tirgū, uzsāk obligāciju daļēju atpirkšanu par kopējo pirkuma summu ne vairāk kā 1 000 000 EUR un par cenu ne augstāku par 77% no Obligāciju nominālvērtības (bez uzkrātajiem procentiem).

Ikvienam obligacionāram, kuram pieder Obligācijas, ir iespēja tās pārdot Storent atbilstoši zemāk izklāstītai kārtībai.

Laika posmā no 2020.gada 12.jūnija līdz 2020.gada 26.jūnijam obligacionāriem ir tiesības izteikt savu vēlmi pārdot Obligācijas, nosūtot Storent uz e-pastu: investor.relations@storent.com piedāvājumu, kurā ir ietverta šāda informācija:

  • obligacionāra nosaukums (juridiskām personām), vārds, uzvārds (fiziskām personā);
  • obligacionāra reģistrācijas numurs (juridiskām personām), personas kods vai dzimšanas datums (fiziskām personām);
  • obligacionāra kontakttālrunis;
  • pārdošanai piedāvāto Obligāciju skaits;
  • Obligāciju pārdošanas cena (bez uzkrātajiem procentiem).

Vienas darba dienas laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu datuma (2020.gada 29.jūnijā) Storent apkopos saņemtos piedāvājumus, apstiprinās rezultātus un informēs obligacionārus, kuri iesnieguši piedāvājumus, par apmēru, kādā ir apmierināti viņu iesniegtie piedāvājumi.

Piedāvājumi tiks apmierināti, sākot ar zemāko piedāvāto Obligāciju pārdošanas cenu un nepārsniedzot kopējo atpirkšanas summu 1 000 000 EUR. Ja ir iesniegti vairāki piedāvājumi par vienādu pārdošanas cenu un par kopējo summu, kas pārsniedz kopējo atpirkšanas summu, tad Storent apmierinās attiecīgos piedāvājumus proporcionāli, noapaļojot darījuma summu līdz tuvākam centam.

Storent neņems vērā un neapmierinās piedāvājumus, kur piedāvātā Obligāciju pārdošanas cena ir augstāka par 77% no Obligāciju nominālvērtības (bez uzkrātajiem procentiem).

Storent sazināsies ar katru obligacionāru, kura piedāvājums ir apstiprināts, lai vienotos par Obligāciju atpirkšanas darījuma izpildi. Darījumi ar visiem obligacionāriem tiks izpildīti, izmantojot DVP principu (piegāde pret norēķinu; delivery vs. payment) ar norēķinu datumu 2020.gada 30. jūnijā.

Storent ir tiesības izmainīt iepriekš apstiprinātos rezultātus, ja kāds no obligacionāriem atkāpjas no darījuma.

Informāciju par kopējo Storent atpirkto Obligāciju nominālvērtību Storent publicēs nekavējoties pēc norēķinu pabeigšanas.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi