Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2020. gada 31. martā
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-29 14:50:06
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) bruto portfelis 2020. gada 31. martā ir 631 milj. eiro, ko veido 23,109 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 287 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 16,323;
  • aizdevumu portfelis 226 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 5,929;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos 71 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits 248;
  • Zemes fonds 47 milj. eiro, kopējais darījumu skaits 609.

No gada sākuma Altum Koncerna portfelis pieauga par 2.3% (14 milj. EUR) pēc apjoma un par 3% (672 projekti) pēc projektu skaita. Visstraujākais pieaugums 2020.gada I ceturksnī ir Zemes fondam, tā portfelim pieaugot par 19.4% (7.7 milj. EUR) un strauji tuvojoties 50 miljonu eiro apjomam.

Saskaņā ar nerevidēto starpposmu saīsināto pārskatu datiem, 2020. gada 3 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 2.6 miljoni eiro peļņu.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs:

“2020. gada pirmais ceturksnis visā pasaulē ir iezīmējies ar turbulenci, kuru radījusi straujā koronavīrusa izplatība. Prognozējot situācijas attīstību un maksimāli operatīvi reaģējot uz norisēm Latvijā un pasaulē, ALTUM izstrādāja speciālus finanšu instrumentus krīzes skarto uzņēmēju atbalstam neatkarīgi no darbības nozares. No 25.marta  krīzes ietekmētajiem uzņēmumiem nodrošinām kredītu garantiju un aizdevumu finanšu instrumentus ar īpašiem labvēlīgiem nosacījumiem. To kopējais apjoms ir 450 miljoni eiro, savukārt to pozitīvā ietekme uz Latvijas tautsaimniecību būs aptuveni 900 miljoni eiro. Tāpat veiktas izmaiņas eksporta kredītu garantiju programmā, būtiski paplašinot  uzņēmēju loku, kas darījumu apdrošināšanai var izmantot ALTUM garantiju. Vienlaikus uzņēmējiem nodrošinām arī visus pārējos ALTUM finanšu instrumentus, tai skaitā aizdevumus biznesa uzsācējiem, finansējumu MVU, aizdevumus lauksaimniecības zemes iegādei, Zemes fonda pakalpojumus un citus, kurus uzņēmumi izmanto attīstībai un izaugsmei atbilstoši savai specifikai un vajadzībām. Strauji augošā Zemes fonda tālākas izaugsmes nodrošināšanai šā gada aprīlī ALTUM emitēja obligācijas par kopējo summu 20 miljoni eiro. Laikā, kad globālās pandēmijas dēļ kapitāla tirgos valda nenoteiktība, likviditāte finanšu tirgos krītas un investori ir īpaši piesardzīgi, pieprasījums pēc ALTUM obligācijām četrkārt pārsniedza piedāvājumu un tas ļāva emitēt obligācijas ar teicamiem finanšu nosacījumiem. Sasniegtais rezultāts ir ļoti pozitīvs ALTUM kā emitenta novērtējums no kapitāla tirgus puses un esam par to ļoti gandarīti.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
Altum_Nerevidetie_starpposmu_saisinatie_parskati_1Q2020_FINAL_NASDAQ.pdf (897.19 kB)