Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par akcionāru sapulci
Emitents Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, AS (25340065CF9HB5QZ3Z81)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-06-19 11:49:56
Versijas komentārs Veiktie labojumi: sniegta papildus informācija par dalības iespējām
Teksts

AS "RĪGAS ELEKTROMAŠĪNBŪVES RŪPNĪCA" (turpmāk – AS RER) valde sasauc kārtējo AS RER akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2020.gada 26.jūnijā plkst. 14:00  Ganību dambī 53, Rīgā, konferenču zālē. 

 

Darba kārtībā:

  1. Valdes ziņojums par AS RER 2019.gada darbības rezultātiem.
  2. Zvērinātā revidenta ziņojums.
  3. Revīzijas komitejas atzinums.
  4. AS RER 2019.gada pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.
  5. Zvērinātā revidenta ievēlēšana 2020.gadam un atlīdzības apstiprināšana.

 

Dalībnieki var piedalīties un balsot sapulcē kā klātienē, tā arī attālināti. Balsojot attālināti, dalībnieki nodot savu balsojumu pirms sapulces, nosūtot to uz adresi: Ganību dambis 53, Rīga, LV-1005, Latvija, akcionāru sapulcei, vai uz e-pasta adresi: office@rer.lv. Dalībniekam jānodrošina, ka viņa balsojums Sabiedrība saņem ne vēlāk par 2020.gada 25.jūniju. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu.

Balsojumam tiek izmantotas balsošanas veidlapas, kas pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv , AS "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās  obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

Dalībnieks (tajā skaitā arī pārstāvis un pilnvarnieka) savu balsojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, vai savu parakstu uz balsojuma apliecina pie zvērināta notāra. Dalībnieks pievieno balsojumam personas apliecinoša dokumenta kopiju, pārstāvjiem un pilnvarniekiem savam balsojumam jāpievieno arī pilnvarojumu apliecinošo dokumentu vai pārstāvētā akcionāra pilnvaras kopiju. Šie dokumenti jānosūta uz augstāk minētiem saziņas līdzekļiem.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv , AS "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās  obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts akcionāru saraksts akcionāru dalībai sapulcē, ir 2020. gada 15.jūnijs. Tikai personas, kuras ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem sākot ar 2020.gada 12.jūniju Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rer.lv , AS "Nasdaq Riga" tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālās  obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas tīmekļa vietnē www.oricgs.lv.

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca" valde

 

TAMĀRA ROGOVA

AS "Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca"

galvenā juriste

tālr. +371 61301847, +371 27001052

Pielikumi