Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
Emitents Latvijas Balzams, AS (097900BGLZ0000056644)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-13 16:48:11
Versijas komentārs
Teksts

Atbilstoši Finanšu Instrumentu tirgus likuma 59.’ panta 7. un 10.daļas prasībām akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (turpmāk tekstā arī “Sabiedrība”) valde informē, ka ir noslēgts darījums ar AS “Luminor Bank” un ar starp vienā grupā ar Sabiedrību ietilpstošo uzņēmumu Amber Beverage Group Holding S.à r.l., Luksemburga, par labvēlības perioda piemērošanu līdz 2020. gada septembrim kredīta līgumiem, kuriem Sabiedrība ir devusi nodrošinājumu. Darījuma ietekme uz Sabiedrības komercdarbību ir vērtējama pozitīvi.

Tiek uzskatīts, ka darījums pozitīvi ietekmēs arī AS “Latvijas balzams” akcionārus, kas minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm, jo Sabiedrība saņems papildus ienākumus. Par darījumu ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis.

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs

Intars Geidāns

Pielikumi