Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces 2020.gada 22. maijā lēmumu projekti
Emitents HansaMatrix Akciju sabiedrība (529900S1YDO0MHC8K318)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-20 16:31:47
Versijas komentārs Labojumi veikti darba kārtības 3.punktā, labojot priekšlikumu izmaksāt dividendēs 0,01 EUR (vienu centu) uz vienu akciju no 2019.gada peļņas uz priekšlikumu neizmaksāt dividendes. Izmaiņas piedāvāts veikt ņemot vērā COVID-19 situācijas globālo attīstību un augsto ekonomiskās vides nenoteiktību. Pievienota precizēta balsošanas veidlapa.
Teksts

AS HansaMatrix, reģ.Nr.40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, LV5001, Latvija, Valde iepriekš informēja par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2020. gada 22.maijā, plkst.15:00 Ziedleju ielā 1, Mārupē, LV-2167 ar iespēju akcionāriem sapulcei pieslēgties attālināti un balsot izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Iepriekš izsuldinātā kārtējās akcionāru sapulces darba kārtība ir papildināta ar vienu punktu atiecībā uz Sabiedrības revīzijas komitejas pienākumu uzticēšanu Sabiedrības padomei.

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2019. gada finanšu pārskatu.

Lēmuma projekts: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019. finanšu gada darbības rezultātiem.

  1. 2019. Finanšu gada pārskata apstiprināšana.

Lēmuma projekts: apstiprināt AS HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2019. finanšu gadu.

  1. Lēmuma pieņemšana par 2019. finanšu gada peļņas izlietojumu.

Lēmuma projekts: Neizmaksāt dividendes un visu 2019. finanšu gada peļņu atstāt nesadalītu, palielinot iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.

  1. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020. gada finanšu pārskatu audita nodrošināšanai.

Lēmuma projekts:

(1)  Apstiprināt SIA Ernst & Young Baltic (vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS HansaMatrix zvērinātu revidentu 2020. gada Sabiedrības finanšu pārskatu auditam.

(2)  Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2020. gada Sabiedrības finanšu pārskatu audita veikšanai 38 600 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli, apmērā.

  1. Sabiedrības esošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

Lēmuma projekts:

(1)  Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani un Ivaru Ķirsonu.

(2)  Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku un Baibu Rubesu.

  1. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas jaunievēlētajai Padomei apstiprināšana.

Lēmuma projekts: uzticēt Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.

  1. Valdes un Padomes atalgojuma politikas jaunas redakcijas apstiprināšana.

Lēmuma projekts:

(1) Izteikt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas 2.3.1.punkta esošo redakciju: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kas nav Sabiedrības Akcionāri;”, šādā redakcijā: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kuru turētais Sabiedrības akciju apjoms nepārsniedz 3% no kopējā Sabiedrības akciju kapitāla”.

(2) Apstiprināt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunu redakciju.

Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienota Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunā redakcija.

Kontakti investoriem un medijiem:

Māris Macijevskis, CFA

Valdes loceklis, Finanšu direktors Tālrunis: +371 6780 0002 E-pasts: invest@hansamatrix.com

http://www.hansamatrix.com

Par AS HansaMatrix

AS HansaMatrix ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, industrializāciju un sniedz pilnu ražošanas pakalpojumu spektru, datu tīklu iekārtu, "ierīču" interneta (Internet of Things), industriālo sistēmu un citu  produktu izstrādes un ražošanas pakalpojumus augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Papildus ražošanas pakalpojumu sniegšanai oriģinālo iekārtu ražotājiem (OEM), uzņēmums piedāvā oriģinālas izstrādes produktu ražošanas (ODM) biznesa modeli, gan start-up, gan arī esošiem uzņēmumiem, kam nepieciešams produktu izstrādes partneris.

Pielikumi
HM-Valdes un padomes atalgojuma politika_LV_2020-05-08.pdf (574.99 kB)
Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx (41.25 kB)