Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-06 15:54:23
Versijas komentārs
Teksts

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna (turpmāk Koncerns) mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk Sabiedrība) kārtējā akcionāru sapulce notika 2020. gada 29. aprīlī no pulksten 16.00 līdz 16.30 un 2020. gada 6. maijā no pulksten 14.00 līdz 15.00 (ar pārtraukumu).

Kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par (i) Koncerna 2019. gada pārskata apstiprināšanu, (ii) Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšanu, (iii) Sabiedrības 2019. gada peļņas EUR 8 130 685.25 apmērā apstiprināšanu un ieskaitīšanu Sabiedrības rezerves kapitālā pilnā apmērā, kā arī (iv) pieņemt zināšanai Sabiedrības Iekšējā audita daļas 2019. gada darbības pārskatu, (v) par Latvijas zemes fonda nekustamo īpašumu iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (ALTUM) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service (Moody’s) 2020. gada 9. aprīlī pārapstiprināja ALTUM ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu un bāzes kredītnovērtējumu (baseline credit assessment) baa3, kas ir investīciju līmeņa reitings. Moody’s ALTUM piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī ALTUM obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi