Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Storent Investments" revidēts gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31.decembrī
Emitents Storent Investments, AS (894500QUY4PL0DT0MP25)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2020-05-05 13:43:34
Versijas komentārs Veiktie labojumi: pievienots gada pārskats latviešu valodā ar izmaiņām titullapā, izmaiņas finanšu datos netika veikti.
Teksts

 Sabiedrības attīstība un finanšu darbības rezultāti pārskata gadā

Sabiedrības galvenais darbības veids ir saistīts ar visu Storent grupas sabiedrību nodrošināšanu ar finanšu resursiem, Storent preču zīmi un informācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanu, kā arī vadības pakalpojumu sniegšanu saistītajiem sabiedrībām. Pārskata gadu Sabiedrība palielināja apgrozījumu par 9%, pārsniedzot 6 miljonus eiro. Pārskata gads noslēgts ar 963,316 eiro peļņu. Sabiedrības finansiālo stabilitāti nodrošina pārdomāta bilances struktūra. Ilgtermiņa ieguldījumi veido 79% no Sabiedrības aktīvu kopsummas. Pašu kapitāls sastāda 65% no bilances kopsummas.

2019. gadā Storent grupa turpināja nostiprināt savas pozīcijas Baltijas nomas tirgū, un tas joprojām ieņem stabilu vietu lielāko nomas sabiedrību trijniekā. Visās Baltijas valstīs bija vērojam būvniecības apjomu pieaugums, tas ļāva arī paaugstināt tehnikas nomas apjomus. Neskatoties uz striktu konkurenci starp nomas uzņēmumiem, Baltijas valstu reģionā nomas ieņēmumi pieauga par 14%; vislielākais ieņēmumu apjomu kāpums bija novērojams Latvijā, kur Storent ir tehnikas nomas tirgus līderis, un Lietuvā, kur ir visaugstākais būvniecības apjomu pieaugums. Baltijas valstu reģiona pienesums ir 75% no visas Storent grupas nomas ieņēmumiem. 2019. gadā būvniecības apjoms Igaunijā palika iepriekšējā līmenī. Latvijas būvniecības tirgus 2019. gadā pieauga par 2.9 %. Augstākais pieauguma temps tika sasniegts specializētajos būvdarbos ar gandrīz 7.8% pieaugumu un ēku būvniecībā ar 1% pieaugumu. Lietuvā 2019.gada laikā būvniecības apjomi pieauga par 13 %. Lielākais pieaugums bija inženierbūvniecības jomā ar 12 %. Dzīvojamo māju būvniecības apjomi pieauga par 17 %, nedzīvojamo ēku būvniecības apjomi par 19 %. 2020. gadā tiks realizēti vairāki Eiropas Savienības finansēti projekti.

Ziemeļvalstīs darbības apjomi samazinājās par 11%, salīdzinot ar 2018. gadu. Zviedrijā ir bijis neliels būvniecības apjomu samazinājums, un sagaidāms, ka tāda pati tendence turpināsies arī 2020.gadā. Somijas tirgū ir bijis vērojams 3.5% pieaugums, un ir paredzams, ka tas stabilizēsies 2020.gadā. Somijas sabiedrība gada pirmajā pusē uzrādīja zemākus rezultātus, bet pēc tam, kad tika pārskatīta pārdošanas stratēģija un stabilizēta komanda, 4.ceturksnī pārdošanas apjomi atgriezās iepriekšējā gada līmenī. Vasarā tika atvērts jauns nomas punkts Tamperē, un novembrī uzņēmums veica nosaukuma maiņu- tā pilnībā kļūstot par Storent firmas nosaukuma lietotāju. Zviedrijas darbībā bija vērojams neliels kritums, kas galvenokārt saistīts ar darbinieku mainību un nestabilo klientu portfeli. Zviedrijas klienti daudz piesardzīgāk izvēlas savus sadarbības partnerus. Tās prasa ilgāku laiku sadarbības izvērtēšanai. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta pārdošanas procesu strukturēšanai, pārdošanas komandu paplašināšanai un papildus tehnikas piegādei, tā kā tikai šie faktori nodrošina izaugsmi un veicina iesaisti jaunos tirgus segmentos.

Kaļiņingradas sabiedrības ienākumu līmenis ir pazeminājies. Lai arī oficiālie avoti ziņo par būvniecības apjomu kāpumu, būvniecības projektus finansē lielākoties valsts. Vēl joprojām viens no būtiskākajiem nomas ieņēmumu līmeņa pazemināšanās faktoriem ir klientu maksātnespēja. Taču decembrī aizsākās vairāki lieli būvniecības projekti, kas varētu veicināt nomas ieņēmumu pieaugumu 2020. gadā.

2019.gadam sastādītais investīciju plāns par 7 miljoniem eiro ticis īstenots, un jaunās tehnikas vienības tika piegādātas tām paredzētajiem tirgiem. Efektīvā tehnikas vienību rotācija starp Storent Grupas sabiedrībām ļāva ātrāk reaģēt uz izmaiņām būvniecības tirgū, kā arī izmantot tehnikas parkā pieejamās vienības maksimāli efektīvi.

Sākoties Covid-19 pandēmijai, uzņēmuma vadība izvērtēja iespējami sliktāko scenāriju pandēmijas radītai ietekmei uz Storent grupas rezultātu 2020. gadam, kas paredz 13% apgrozījuma samazinājumu salīdzinot ar 2019. gadu. Lai nodrošinātu uzņēmuma likviditāti ar šādu pieņēmumu, tika uzrunāti visi finansētāji par iespēju piešķirt atvieglojumu periodu saistību pamatsummu atmaksai uz nākošajiem 12 mēnešiem. Uz šī pārskata izdošanas brīdi pamatsummas maksājumi ir atlikti uz 1 gadu īpašnieku aizdevumam un obligācijām. Lielākās līzinga kompānijas ir apstiprinājušas atvieglojumu periodu uz 6 mēnešiem ar iespēju to pagarināt. Pašlaik turpinās darbs ar ražotāju finansējumu, daļa jau ir apstiprinājusi pamatsummas maksājumu atlikšanu uz 12 mēnešiem un paredzams, ka tuvākajā laikā saņemsim visu ražotāju apstiprinājumus.

Pašlaik visās valstīs ir vērojami pozitīvi signāli Covid-19 ierobežojumu mazināšanai un ir redzama tirgus aktivitātes palielināšanās, kas raksturīga būvniecības sezonas sākumam. Storent grupas vadība paredz, ka neskatoties uz Covid-19 pandēmijas radīto ietekmi, 2020. gada apgrozījumu izdosies noturēt 2019. gada līmenī.

 

Baiba Onkele

AS Storent Investments Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com

Pielikumi